Aleksandra Grębska i Joanna Wytrzęś reprezentowały Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Nisku

...

Starosta Niżański Robert Bednarz, w dniach 3-4 lutego 2016 r., uczestniczył w Konferencji

...

Po balach studniówkowych odpoczywają już uczniowie niżańskich szkół – Liceum Ogólnokształcącego w Nisku,

...

Pod honorowym patronatem Posła na sejm RP Jerzego Paula, Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza

...

W dniu 21 stycznia 2016 r członkowie niżańskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

...

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku dołączyło do Podkarpackiego Forum Klas

...

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, jako jedyna szkoła z powiatu niżańskiego znalazło się

...

W 14 stycznia 2016 r. w Rudniku nad Sanem odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez

...

Dnia 11 stycznia 2016 r. odbyła się nadzwyczajna XIX Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na

...

Okres świąteczny to okazja do spotkań podtrzymujących piękną polską tradycję kolędowania. ...

Komenda Powiatowa PSP w Nisku wzbogaciła się o stację obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych,

...

Powiat Niżański wyremontował odcinek drogi powiatowej Nr 1055R ul. Długa w Nisku.

Realizacja zadania

...

W dniu 30 grudnia 2015 r., po zamknięciu obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, odbyło się

...