W dniu 30 grudnia 2015 r., po zamknięciu obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, odbyło się

...