Na zaproszenie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu oraz Szkoły

...

5 czerwca 2018 r. w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Stalowej Woli odbył się Finał VI Powiatowego

...

Zapraszam na nadzwyczajną LIII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 18

...

W dniu 9 czerwca 2018 r. na stadionie sportowym w Krzeszowie odbyły się X Powiatowe Zawody

...

W dniach 21-23 maja 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyło się międzynarodowe spotkanie

...

W dniach 21-23 maja 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyło się międzynarodowe spotkanie

...

Kto chce otrzymać dopłaty bezpośrednie za 2018 r. lub płatności obszarowe finansowane z PROW 2014 -

...

W miesiącach czerwiec, sierpień, listopad i grudzień br. czas działania punktu wydłużony zostanie

...

Dnia 11 czerwca 2018 r. podczas obrad LII Sesji, Rada Powiatu Niżańskiego udzieliła absolutorium

...

Jak co roku, zrzeszające samorządowców z regionu Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów

...

 

Obowiązujące od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego

...

W dniu 8 czerwca 2018 roku Starosta Niżański Robert Bednarz wziął udział w uroczystych obchodach

...

Przypadający na 1 czerwca Dzień Dziecka stał się doskonałą okazją do odwiedzin Starostwa

...

W dniu 3 czerwca br. w Groblach odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania imion wozom

...

Dzień Dziecka, to okazja do zorganizowania wielu imprez plenerowych dla dzieci w różnym wieku i ich rodzin.

...

W dniu 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej czynny będzie od godz.

...

W Ulanowie na rzece Tanew wybudowany zostanie nowy most, kompleksowo wyposażony w 7-metrową

...

W dniu 27 maja 2018 r. zakończył się ogólnopolski finał XLIV Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości,

...

Finał VII już, Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”, odbył się pod

...

Dnia 22 maja 2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał Promesę dla Powiatu

...

Dnia 30 maja 2018 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko podpisali

...

W połowie maja br. na obiektach Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się

...

Zapraszam na LII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 11 czerwca2018 r.

...