Zakup wszelkich towarów to zawieranie umowy. Gdy kupujemy towar od przedsiębiorcy dla celów

...

Już w najbliższy piątek, tj. 24 lutego, w Rzeszowskim Inkubatorze Kultury odbędzie się

...

Zapraszam na XXXIVSesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 2 marca2017 r.

...

W dniach 14 i 15 lutego 2017 r., w Hali Sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku,

...

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność

...

15 lutego 2017 r., w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, odbyła się III edycja Powiatowego Konkursu

...

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Język Twoją

...

Dowódca 3 Batalionu Inżynieryjnego im. ppłk Rudolfa Matuszka w Nisku ppłk Zbigniew Drożdżewski

...

Ukazał się właśnie almanach laureatów dotychczasowych edycji Podkarpackiego Konkursu Twórczości

...

15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej

...

14 grudnia 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku miało miejsce uroczyste podsumowanie

...

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zakończyło działania związane z realizacją

...

Szesnastu uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku poleciało do Hiszpanii. Podróż do

...

W okresie od lutego do grudnia 2017 roku realizowany będzie projekt pn.: „Podkarpackie Inicjatywy

...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS we

...

W sobotę, 11 lutego 2017 r., podczas Balu Mistrzów Sportu, który odbył się  w „Dworze Galicja” w Rzeczycy

...

Zawody Powiatowe w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców szkół gimnazjalnych odbyły się 9 lutego 2017 roku

...

W dniu 10 lutego 2017 roku, w Starostwie Powiatowym w Nisku podpisano umowę o współpracy, pomiędzy

...

Podsumowanie 23. Plebiscytu Sportowego na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera oraz Talent

...

W numerze 6(1865) "Tygodnika Nadwiślańskiego" z dnia 9 lutego 2017 r. ukazał się artykuł będący

...

Na początku lutego 2017 roku odbyła się Gala Finałowa jubileuszowego X Międzypowiatowego Przeglądu Kolęd,

...

Kończący się rok 2016 był okresem wzmożonych inwestycji i zakupów sprzętu medycznego przez

...

Z A P R O S Z E N I E

do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

 

Działając na

...

W dniu 5 lutego 2017 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem odbyły się Finały

...

Starosta Niżański Robert Bednarz zorganizował 7 lutego 2017 roku spotkanie, którego celem było

...

W dniu 29 stycznia 2017 r., druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazorach,

...