Komisja Europejska opublikowała 14 maja, rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie UE do

...

Pokazy talentów. Certyfikaty.

Każdy dzień pobytu grupy w Nisku dostarczał młodzieży i opiekunom wielu

...

Dowódca 3 Batalionu Inżynieryjnego im. ppłk Rudolfa Matuszka w Nisku ppłk Zbigniew Drożdżewski

...