W sobotę, 24 września 2016 r., w Rudniku nad Sanem odbył się XXVI Międzynarodowy Memoriał Szachowy

...
...

Z A P R O S Z E N I E

do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

 

Działając na

...

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

...