Zapraszam  na XLIII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 28 listopada2017 r.

...

Zapraszamy na XLIVSesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 20 grudnia2017 r.

...

Z a p r a s z a m na XLV Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się
w dniu 28 grudnia2017

...

Zapraszam na XLVII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. (środa)

...

Z a p r a s z a m  na XXIISesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia

...