Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku Dniem Samorządu Terytorialnego. Ta

...

W dniu 7 lutego 2016 r. w Kościele pw. Narodzenia NMP w Jeżowem, w intencji żyjących i zmarłych

...

W dniu 7 października 2016 r. 5 – lecie funkcjonowania na Ziemi Niżańskiej świętowali żołnierze i pracownicy

...

W ostatnich dnia kwietnia 2017 r., Panie zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich w Wólce Tanewskiej,

...

W niedzielę 5 marca 2017 r., w Cholewianej Górze, świętowano 5-lecie Klubu Młodego Strażaka.

...