Dnia 11 czerwca 2018 r. podczas obrad LII Sesji, Rada Powiatu Niżańskiego udzieliła absolutorium

...

Dnia 13 czerwca 2017 r. podczas obrad XXXVIII Sesji, Rada Powiatu Niżańskiego udzieliła

...

Głównym tematem obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego było absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu

...

III nagrodę w kategorii prozy poetyckiej otrzymała w X Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości

...

W dniu 10 czerwca 2016 r. o godz.10 w Parku Miejskim w Nisku w ramach ogólnopolskiej akcji „Jak nie

...