Z a p r a s z a m  na XXIISesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia

...

Zapraszam na XXIII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016 r.

...

Zapraszam na XXVII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 9 września2016 r.

...

Zapraszam na XXXI Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 24 listopada2016 r.

...

Zapraszam na XXXII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 15 grudnia2016 r.

...