W dniach 6 i 7 lutego oraz 13 i 14 lutego 2016 r., na obiektach sportowych Regionalnego Centrum Edukacji

...

W dniu 30 grudnia 2016 r., po zamknięciu obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, odbyło się

...

W dniu 30 grudnia 2015 r., po zamknięciu obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, odbyło się

...