1. Wymagania względem kandydata:

- wykształcenie minimum średnie - preferowany kierunek geodezja,

...

 1. Wymagania względem kandydata:

  • wykształcenie wyższe preferowany kierunek administracja,
  • bardzo dobra znajomość
...

Od 1 września 2016 roku Zespół Szkół w Jeżowem, w ramach programu Erasmus+ „Akcja 2. Partnerstwa

...

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, w Dożynkach Prezydenckich w Spale, które

...

Od stycznia do czerwca 2018 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez

...