Przy współudziale Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie w Dąbrówkach koło Łańcuta

...

Dnia 24 listopada 2016 r., podczas obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, dyrektorzy szkół i placówek

...

Okres wakacji to dla jednych odpoczynek, a dla innych czas wytężonej pracy, mającej na celu

...

Okres wakacji to dla jednych odpoczynek a dla innych czas wytężonej pracy, mającej na celu poprawę

...

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku może pochwalić się nowym sprzętem

...