24 maja 2017 roku na plantach w Nisku odbywały się warsztaty malarskie dla młodzieży niżańskich szkół ponadgimnazjalnych. Uzdolniona plastycznie 16-osobowa grupa młodzieży z RCEZ i LO w Nisku, odbywała kilkugodzinne warsztaty, podczas których mogła spotkać się z artystami, podpatrzyć jak pracują, skorzystać z wielu porad i wskazówek na temat doboru obiektu do malowania, kolorów, pracy ze światłem, itp. Pomimo pogodnych nastrojów uczestników, pogoda nie dopisała malarzom i plener malarski ze względu na deszcz został przeniesiony do auli w Liceum Ogólnokształcącym.

Dbający o wszechstronny rozwój uczniów Powiat Niżański, sfinansował zakup materiałów niezbędnych do malowania i rysowania, dzięki którym uczniowie mogli wiadomości uzyskane od artystów od razu wykorzystać w pracy z pędzlem
i ołówkiem.

Dzięki uprzejmości Kurator Pleneru Pani Elżbiecie Sawickiej i zgromadzonym artystom, młodzież mogła podczas warsztatów uczestniczyć w teoretycznym szkoleniu dotyczącym podstawowych zasad, jakimi należy się kierować malując i rysując.  

W tegorocznym plenerze biorą udział zarówno artyści z regionu, jak i artyści z różnych stron Polski, m. in. z Krakowa, Rzeszowa, Warszawy, Poznania, Lublina, Nałęczowa i Kazimierza Dolnego. Artyści podczas dziesięciodniowego pleneru, będą uwieczniać na swoich obrazach piękno Krzeszowa i okolic. Dorobek pleneru zostanie zaprezentowany na wernisażu wystawy poplenerowej 28 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie.

Prace powstające na ogólnopolskim plenerze malarskim w Krzeszowie pokazują szeroką rozpiętość interpretacyjną i warsztatową artystów biorących w nim udział.  Oprócz wystawy w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie, prace z pleneru zamieszczone będą w pamiątkowym albumie, a niektóre zostaną też zaprezentowane na Ogólnopolskich Dniach Flisactwa w Ulanowie.

Plener malarski i towarzyszące im warsztaty dla młodzieży patronatem objął Starosta Niżański Robert Bednarz. Należy wspomnieć, że to właśnie Starosta jest inicjatorem obywających się po raz drugi, warsztatów teoretycznych dla młodzieży i ich wspólnego tworzenia z artystami na Plantach w Nisku.

Uczestnicząc w wydarzeniach towarzyszących plenerowi, Starosta Niżański zachęcał młodzież do aktywnego udziału w warsztatach. Poczynania młodych adeptów sztuki malarskiej obserwował również Grzegorz Węglarz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie, organizator Międzynarodowego Pleneru Malarskiego – Krzeszów 2017.

Wartym podkreślenia jest fakt, że takie akcje, jak ta, pozwalają młodzieży uczącej się w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański, poszerzać swoje horyzonty i realizować swoje pasje. Wysoka jakość kształcenia idzie w parze z dbaniem o wszechstronny rozwój uczniów.