Drukuj

W sobotę. 27 maja 2017 roku, w Jarocinie podczas obchodów Powiatowego Dnia Działacza Kultury, Starosta Niżański Robert Bednarz, doceniając codzienny trud i wysiłek wkładany w przygotowywanie uroczystości uświetniających nie tylko oficjalne święta, ale będące również rozrywką dla całych rodzin, zaprosił wszystkich działaczy kultury i oficjalnie na ich ręce złożył serdeczne podziękowania.

Nagrody Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Powiecie Niżańskim otrzymali:

W dowód wdzięczności za pracę na rzecz promocji i kulturowego rozwoju Powiatu Niżańskiego Starosta Niżański wręczył wyróżnienia pracownikom instytucji kultury. Pamiątkowe statuetki otrzymali pracownicy zaproponowani przez Dyrektorów domów, centrów i ośrodków kultury lub zgłoszeni przez grupę osób.

Wyróżnienia otrzymali:

Ponadto, wszyscy pracownicy miejskich i gminnych domów, centrów i ośrodków kultury z terenu Powiatu, otrzymali podziękowania i drobne upominki za całokształt pracy na rzecz upowszechniania kultury w Powiecie Niżańskim.

Fot.: GOKSTiR w Jarocinie