W dniu 28 maja 2017 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie odbyło się zakończenie, trwającego od 18 do 28 maja br., Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego – Krzeszów 2017.

W tegorocznych krzeszowskich spotkaniach przy sztalugach stanęło 15 artystów lokalnych, oraz 12 artystów z różnych stron Polski (z Krakowa, Rzeszowa, Warszawy, Poznania i Kazimierza Dolnego). Kuratorem tegorocznego pleneru malarskiego była Pani Elżbieta Sawicka, która sprawowała opiekę merytoryczną nad artystami.

W ramach Pleneru odbyły się również warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół w Krzeszowie oraz warsztaty dla młodzieży ze szkół średnich, prowadzonych przez Powiat Niżański. Warsztaty prowadzili uczestnicy Pleneru.

Uczestnicy Pleneru Malarskiego „Krzeszów 2017” mieli okazję uchwycić na swoich obrazach piękno Krzeszowa i okolic. A efekty ich pracy, tj. blisko 40 prac, można było oglądać na wystawie poplenerowej, której wernisaż odbył się 28 maja br. w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie, gdzie przez najbliższy miesiąc można odwiedzać i podziwiać ekspozycję.

Plenery malarskie w Krzeszowie cieszą się dużym zainteresowaniem artystów i odbywają się już od ponad 30 lat. Od tylu lat różni artyści sławili piękno Gminy Krzeszów poprzez sztukę, pokazując jej niezwykłe zakątki.

W uroczystym zakończeniu Pleneru udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski, Przewodniczący Rady Gminy Krzeszów Zbigniew Bąk, przedstawiciel Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Jolanta Szpunar oraz artyści i zaproszeni goście.

Plener odbył się pod patronatem honorowym Posła na Sejm RP Jerzego Paula, Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza oraz Wójta Gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego.

Tegoroczny Ogólnopolski Plener Malarski w Krzeszowie mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Niżański i Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Organizatorzy zapraszają chętnych do odwiedzania wystawy poplenerowej do końca czerwca br., w godzinach pracy GOK-u, a następnie ekspozycja będzie prezentowana w Powiecie Niżańskim, Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie oraz w Galerii Artystów Plastyków w Krakowie.

Fot. GOK w Krzeszowie