Powiat Niżański kultywując bogatą polską tradycję święta plonów po raz kolejny organizuje Dożynki Powiatu Niżańskiego.

W tym roku Dożynki – najważniejsze święto rolników, będące ukoronowaniem ich ciężkiej pracy, odbędą się w Jarocinie i zorganizowane zostaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwa Jarocin, z którym Powiat, jako współorganizatorem, podpisał umowę na realizację zadania publicznego pt. Dożynki Powiatu Niżańskiego - Jarocin 2017.

Nad całością prac związanych z organizacją Dożynek czuwa Karolina Kutyła – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, z którym Powiat ściśle współpracuje w zakresie przygotowania uroczystości.

Poprzez organizowanie dożynek podtrzymywana jest tradycja naszych ojców, amatorski ruch artystyczny, jak również chronione jest dziedzictwo kulturowe regionu. Święto dożynkowe sprzyja integracji lokalnej społeczności i motywuje ją do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

Wśród wielu atrakcji przygotowanych na ten dzień, swój koncert da również popularny Młodzieżowy Zespół Folkowy „Janki” działający przy GOKSTiR w Jarocinie, mający na swym koncie już wiele sukcesów, który w tym roku wydał swoją pierwszą debiutancką płytę „POCHOP”.

Gwiazdą tegorocznych Dożynek Powiatu Niżańskiego, które odbędą się w niedzielę 20 sierpnia 2017 roku, będzie Halina Młynkova.