czytanie

W dniu 10 czerwca 2016 r. o godz.10 w Parku Miejskim w Nisku w ramach ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” na wspólne czytanie zebrali się uczniowie z niżańskich szkół. Wydarzeniu towarzyszyły występy sceniczne, oraz wspólne czytanie bajek i wierszy przez dorosłych.

Ogólnopolska akcja miała na celu w szczególności promocję czytania książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo.

Akcję w Nisku zorganizowali wspólnie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku oraz Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu Filia w Nisku. Uczniowie niżańskich szkół, przedszkolaki oraz inne zainteresowane osoby zebrały się w parku miejskim w Nisku z książkami gdzie mogli wspólnie z innymi czytelnikami oddać się ulubionym lekturom, wysłuchać występów scenicznych lokalnych talentów i wyjątkowo ciekawych fragmentów książek odczytywanych przez dorosłych.

Z uwagi na tak szczytne cele promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w uroczystości uczestniczył również Starosta Niżański Robert Bednarz, który zachęcał do zwiększenia czytelnictwa słowami:

Obycie z książką rozszerza nasze horyzonty i daje nam możliwość pogłębienia naszej wiedzy. Ważne jest, abyśmy to czynili nie tylko raz na jakiś czas, lecz często i regularnie.

Starosta w ramach akcji przeczytał fragment z książki jednej z autorek związanych ze szkołą prowadzoną przez Powiat Niżański, dzięki czemu zachęcił zebranych uczniów do zwrócenia uwagi również na twórczość lokalnych pisarzy.

Zwieńczeniem wydarzenia było podpisanie porozumienia o współpracy Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z Biblioteką Pedagogiczną w Tarnobrzegu Filia w Nisku. Porozumienie zostało podpisane przez Panią kierownik biblioteki Annę Banach oraz Dyrektora LO Jerzego Stelmacha. Na mocy porozumienia obie placówki zobowiązały się wzajemnie brać udział w wydarzeniach edukacyjnych i kulturalnych, promować edukację czytelniczą i medialną organizowaną przez bibliotekę oraz szkołę.