cudze

Organizowany przez Starostwo Powiatowe w Nisku, corocznie od 17 lat, Konkurs Fotograficzny „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” to już nie tylko coroczny konkurs amatorów – fotografików utrwalających piękno Ziemi Niżańskiej. To również wspaniała okazja do zaprezentowania pasjonatów fotografii z terenu Powiatu Niżańskiego. Obecny Zarząd Powiatu wyszedł w ub. roku z inicjatywą pokazania, przy okazji Konkursu, dorobku miejscowych artystów-amatorów-fotografików i promocję ich twórczości.

W tym roku swoje prace, podczas podsumowania i ogłoszenia wyników XVII edycji tego Konkursu, w dniu 13 grudnia 2016 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, szerszej publiczności zaprezentowali: Pani Wiktoria Serafin z Rudnika nad Sanem oraz Państwo Maja i Krzysztof Celuchowie z Dąbrowicy.

Oto krótka charakterystyka artystów – fotografików:

Pani Wiktoria Serafin – mieszkanka Rudnika nad Sanem. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej oraz Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli. Współpracuje również z innymi lokalnymi stowarzyszeniami i instytucjami kultury.

W jej twórczości, zarówno w poezji, fotografii, jak i malarstwie, przewija się rudnicki krajobraz wraz z całym pięknem lokalnej przyrody, kulturalnych imprez i wikliniarskich tradycji mieszkańców.

Twórczość pani Wiktorii można znaleźć na jej stronach internetowych, jak również prowadzonym przez nią kanale YouTube, gdzie umieszcza własne filmiki. Jest również autorką kilku piosenek, które związane są z rudnickim krajobrazem.

Państwo Maja i Krzysztof Celuchowie – Pan Krzysztof od 10 lat jest Prezesem Stalowowolskiego Stowarzyszenia Fotograficznego Animus, a od 7 lat członkiem, i od 3 lat Wiceprezesem, Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Ma szerokie zainteresowania fotograficzne, choć najbardziej znane są jego prace przyrodnicze. Potrafi się posłużyć dowolnym aparatem ze swojej kolekcji, a ma ich kilkaset, z różnych epok.

Pani Maja – w Stowarzyszeniu ANIMUS odpowiada za kontakty z mediami i za oprawę graficzną oraz organizację wystaw i konkursów fotograficznych. Chętnie oddaje się pracom edytorskim projektując plakaty, zaproszenia i katalogi wystawowe. Zajmuje się fotografią od kilku lat, czego efektem jest wiele udanych prac.

Państwo Celuchowie w pracy twórczej świetnie się uzupełniają. Pan Krzysztof, mając znacznie większe portfolio swoich prac, dostarcza Pani Mai tworzywa do tworzenia z nich dzieł składających się z wielu fotografii. Państwo Celuchowie wystawiali swoje prace w wielu miejscach Polski. W Stalowej Woli można było oglądać ich fotografie w ramach wszystkich wystaw zbiorowych ANIMUS-a, a w ostatnich latach przedstawili już kilkanaście wystaw autorskich.

Prace Pani Wiktorii Serafin oraz Państwa Maji i Krzysztofa Celuchów, można oglądać do końca grudnia w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00.

Serdecznie zapraszamy.

Fot. www.sztafeta.pl Agnieszka Kopacz