W dniu 9 grudnia 2017 r., od godz.10, na hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, trwały rozgrywki I Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Niżańskiego. Turniej miał na celu popularyzację gry w tenisa stołowego, aktywne spędzanie czasu wolnego oraz integrację dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych.

Zawody cieszyły się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Udział w nim wzięło 41 zawodników w pięciu kategoriach:

  • dzieci do 14 roku życia (urodzeni w 2004 r. i młodsi) – 4 zawodników;
  • juniorzy w wieku od 15-17 (urodzeni w latach 2003-2000) – 16 zawodników;
  • dorośli powyżej 18 roku życia (urodzeni w latach 1999 i starsi) – 6 zawodników;
  • pracownicy samorządowi / radni / kierownicy jednostek organizacyjnych (gmin, powiatów, województw) / pracownicy służb inspekcji i straży – 8 zawodników;
  • osoby niepełnosprawne – 7 zawodników.

Zmagania uczestników Turnieju obserwował Starosta Niżański Robert Bednarz, członkowie Zarządu Powiatu Niżańskiego: Józef Sroka i Tomasz Podpora, oraz kibice pasjonujący się rozgrywkami tenisa stołowego. Starosta Niżański oraz Tomasz Podpora startowali jako zawodnicy w Turnieju, w kategorii nr 4.

Turniej rozgrywany był systemem pucharowym, na zasadzie eliminacji zawodników, którzy przegrali dany mecz. Mecze rozgrywano do 3 zwycięskich setów, natomiast w poszczególnych setach do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron. Zawodnicy stoczyli ze sobą zaciekłe pojedynki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rozgrywki w każdej kategorii, ale główną uwagę przyciągały oczywiście finały, gdzie niekiedy walka toczyła się punkt za punkt.

Poza oficjalnymi rozgrywkami zawodnicy z różnych kategorii rozegrali ze sobą wiele meczów sparingowych, co było doskonałym przykładem, jak sport łączy pokolenia i osoby z różnych środowisk.

Ostatecznie miejsca na podium Turnieju prezentują się następująco:

kategoria 1 – dzieci do 14 roku życia (urodzeni w 2004 r. i młodsi):

I miejsce:      Maciej Drabik

II miejsce:    Artur Drabik

III miejsce:    Wiktor Maziarz

kategoria 2 – juniorzy w wieku od 15-17 (urodzeni w latach 2003-2000):

I miejsce:      Sebastian Sobczyk

II miejsce:     Rafał Kata

III miejsce:    Karol Tybuś

kategoria 3 – dorośli powyżej 18 roku życia (urodzeni w latach 1999 i starsi):

I miejsce:      Łukasz Kasprowicz

II miejsce:     Grzegorz Jeż

III miejsce:    Jacek Bednarz

kategoria 4 – pracownicy samorządowi / radni / kierownicy jednostek organizacyjnych (gmin, powiatów, województw) / pracownicy służb inspekcji i straży:

I miejsce:      Paweł Sokal

II miejsce:     Mateusz Pikor

III miejsce:    Jan Mazur

kategoria 5 – osoby niepełnosprawne:

I miejsce:      Janusz Chamot

II miejsce:     Marek Habrat

III miejsce:    Piotr Sokalski

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach Turnieju oraz zawodnicy z miejsc II i III otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Starosta Niżański podsumowując przebieg turnieju, przede wszystkim podziękował wszystkim zebranym uczestnikom za udział w zawodach, doskonałą zabawę, postawę i zachowanie sportowe w trakcie rozgrywek. Starosta i Członek Zarządu Powiatu Józef Sroka pogratulowali każdemu uczestnikowi osiągniętych sukcesów na Turnieju, życzyli rozwijania w sobie pasji do tego pięknego sportu oraz zachęcali do uczestnictwa w następnych turniejach.

Podczas Turnieju zawodnicy i kibice mieli okazję do przeszkolenia się przez ratownika medycznego, z zakresu udzielania pierwszej pomocy i pomocy przedmedycznej przy zastosowaniu defibrylatora szkoleniowego AED, na fantomie „dziecięcym” i „dorosłym”, który został zakupiony w ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego” dofinansowanego w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.