W sobotę 18 marca 2017 r. na Targach Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda w Warszawie Cechmistrz Bractwa Flisackiego pw. Św. Barbary w Ulanowie, Kamil Chmielowski wraz Cechmistrzem Wtórym Mariuszem Straubem i delegacją flisaków, odebrali prestiżową nagrodę „Przyjazny Brzeg” w kategorii „Przedsięwzięcia za ćwierćwiecze popularyzacji tradycji polskiego flisactwa i unikatowe spływy tratwami po polskich rzekach”.

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) wraz z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki.  Jednym z głównych celów konkursu jest kształtowanie w społecznej świadomości wartości polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich brzegów z myślą o wodniakach.

Bractwo Flisackie swoimi działaniami dąży do zwrócenia większej uwagi na potencjał rzek przez społeczność i samorządy lokalne poprzez organizowanie corocznych Flisów Szlakiem Błękitnego Sanu oraz innych uroczystości związanych z wodą.

Flisacy z Ulanowa kultywują tradycje sprzed setek lat, kiedy to głównym środkiem transportu w Polsce były rzeki. Brzegi rzek w tamtych czasach były zadbane, a koryta rzek w odpowiedni sposób wyregulowane. W większości nadrzecznych miejscowościach były miejsca do zacumowania jednostek rzecznych. Znaczenie rzek w polskim transporcie radykalnie zmalał na początku XX wieku. Infrastruktura rzeczna obecnie nie pozwala na jakikolwiek transport drogą wodną, dlatego Bractwo Flisackie stara się rozwijać nasz region pod względem turystycznym poprzez oferowanie spływów historycznymi galarami ulanowskim oraz zapraszanie do flotylli flisu samorządy lokalne i osoby związane z wodą. Dzięki tym inicjatywom możemy pokazać piękno naszych rzek od strony wody, a dodatkowo zwrócić uwagę na historyczny aspekt naszej kultury. Kolejną kwestią związaną z promocją naszego regionu i rzek są rozpoczęte procedury wpisu Flisackich tradycji w Ulanowie na Światową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

150 członków stowarzyszenia od 25 lat poświęca swój wolny czas na budowanie dobrego wizerunku naszego regionu z wielkim potencjałem turystycznym w kraju i zagranicą podczas różnych wydarzeń, imprez i targów. Bractwo liczy również na większe zainteresowanie się rozwojem potencjału turystycznego przez lokalne władze. A już od kwietnia rozpoczyna się kolejny sezon spływów galarami, na które flisacy z Bractwa Flisackiego serdecznie zapraszają.