W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem, 25 kwietnia 2017 r., zakończyły się zmagania XXV Masowego Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego. Zwycięzcy każdej kategorii otrzymali pamiątkowe statuetki. Zdobywcy miejsc 1-3 otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Najlepsze szkoły w każdej kategorii wiekowej otrzymały pamiątkowe puchary.