Dnia 8 sierpnia 2017 r. odbyła się nadzwyczajna XL Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Realizując przyjęty porządek obrad, Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach tego programu będzie realizowany m.in. projekt pn. „Budowa windy osobowej wewnętrznej i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku uczniów SOSW w Rudniku nad Sanem” z dofinansowaniem ze środków PFRON w kwocie 132.400 zł, a także dokonała zmian w uchwale w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2017.

W ramach regulacji dróg powiatowych Rada przyjęła do powiatowego zasobu nieruchomości gruntowych dwie działki Nr 84 o pow. 0,5714 ha i 110/2 o pow. 0,4365 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Kopki, gmina Rudnik nad Sanem.

Rada Powiatu wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania ponad rok budżetowy 2017 w kwocie 655.000 zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni prostej 3 - torowej do biegów na 60 m przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku”, współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 oraz dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.