Dnia 4 września 2017 r. odbyła się, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Niżańskiego, nadzwyczajna XLI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Rada Powiatu obradowała w trybie nadzwyczajnym przede wszystkim, ze względu na przystąpienie Powiatu Niżańskiego do realizacji kolejnych, cennych projektów edukacyjnych.

Zgodnie z porządkiem obrad, Rada zmieniła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Niżański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Następnie uchwaliła przystąpienie przez Powiat Niżański do realizacji projektów: Nowa jakość kształcenia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku szansą na rozwój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego; Team Up and Reform Netizens – Outdoor Fantastic Fun! (Wyłącz się z sieci – pracuj z ludźmi, zmieniaj ich, baw się!) w Programie Erasmus+ - koordynatorem projektu jest Liceum Ogólnokształcące w Nisku; Traditions without frontiers. Journey around regional cultures / Tradycje bez granic. Podróż wokół regionalnych kultur w Programie Erasmus+ (realizacja w RCEZ w Nisku).

Ponadto Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań ponad rok budżetowy 2017 w celi realizacji projektów oraz dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.