Dnia 24 maja 2018 r. miała miejsce nadzwyczajna LI Sesja Rady. Zarząd Powiatu wnioskował o zwołanie Sesji w trybie nadzwyczajnym, aby wprowadzić środki pozyskane z rezerwy Ministra Finansów na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna-Dąbrowica.

Pozyskana do budżetu powiatu kwota blisko 1.720.000 zł na przebudowę mostu w Dąbrowicy to kolejny wkład w rozwój infrastruktury drogowej Powiatu Niżańskiego. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort poruszających się tą trasą uczestników ruchu drogowego.

 Ponadto Rada zgłosiła do Wojewody Podkarpackiego inicjatywę wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczeń za ofiarną działalność publiczną dla radnych najdłużej pełniących służbę dla dobra lokalnej społeczności.