Dnia 16 września 2019 r. odbyła się nadzwyczajna XIV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu. Rada obradowała w trybie nadzwyczajnym, przede wszystkim ze względu na zaciągnięcie zobowiązań ponad rok budżetowy 2019, w celu realizacji 3 zadań, na które Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 873 mb oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku” w kwocie 2.875.000 zł; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w m. Huta Nowa w kwocie 2.761.000 zł; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański – Golce na odcinku Majdan Golczański – Deputaty wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w m. Jarocin, Majdan Golczański i Szyperki w kwocie 4.610.100 zł, a także na realizację projektu pn. Europejskie mobilności szansą na sukces zawodowy w Programie Erasmus+ w roku 2019, w kwocie 548.844,49 zł.

Rada zmieniła również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie darowizny, a także podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia 797 m drogi położonej na nieruchomościach o nr ewid. 915 i 914 do kategorii dróg powiatowych, położonych na terenie gminy Jeżowe.

Ponadto Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego, przeznaczając m.in. środki w kwocie 1.010.000 zł na zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1083R Groble-Krzywdy (30.000 zł) i Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary-Banachy na odcinku Żuk Stary-Gózd (980.000 zł), oraz wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019-2034.