sesja

Dnia 30 grudnia odbyła się XXXIII, ostatnia w 2016 r., Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Rada zatwierdziła plany pracy na 2017 r. Rady Powiatu i Komisji Rewizyjnej oraz przyjęła plany pracy stałych Komisji. Ponadto dokonała zmian w budżecie powiatu, wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy i ustaliła kwoty wydatków budżetowych, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rada udzieliła pomocy finansowej Gminie i Miastu Nisko na realizację zadania pn. Budowa dróg gminnych: ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Grądy w msc. Nisko oraz Gminie i Miastu Ulanów na Rozbudowę ul. Lipnik w Ulanowie. Realizacja tych inwestycji poprawi bezpieczeństwo korzystających z tych dróg uczestników ruchu.