18 lipca 2017 r. odbyło się podsumowanie zorganizowanych przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza szkoleń oraz wręczenie zaświadczeń o odbyciu szkolenia z zakresu „Kierowania Ruchem Drogowym” dla strażaków – ochotników, skupionych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie powiatu niżańskiego.  

Adres do strony PZZK Powiatu Niżańskiego: http://pzzk.powiat-nisko.pl/

Starosta Niżański Robert Bednarz, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i sugestiom zgłaszanym przez strażaków skupionych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie powiatu niżańskiego, zorganizował bezpłatne szkolenia z zakresu „Kierowania Ruchem Drogowym” dla strażaków – ochotników, którzy chcą nabyć uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.

Szkolenia, które obywały się w maju oraz czerwcu br. w Jeżowem, Nowosielcu oraz Ulanowie prowadził Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, który również zabiega o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zmniejszenie ciężkości wypadków drogowych, poprzez szkolenia i edukację różnych grup zawodowych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drogach oraz jakość i skuteczność prowadzonych działań ratunkowych.