Pod koniec kwietnia 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Nisku odbyły się eliminacje powiatowe XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ten odbywa się każdego roku i jest konkursem popularyzującym przepisy o ochronie przeciwpożarowej, kształtującym umiejętności w zakresie ratownictwa, ochrony ludności, zwierząt i środowiska naturalnego.

Zwycięzcami eliminacji powiatowych OTWP zostali:

Grupa I (szkoły podstawowe):

  1. Michał Kołodziej ze Szkoły Podstawowej w Jeżowem
  2. Julia Jednacz ze Szkoły Podstawowej w Harasiukach
  3. Marcin Femiak ze Szkoły Podstawowej w Bystrem

Grupa II (gimnazja):

  1. Cezary Sagan z Gimnazjum w Zarzeczu
  2. Dawid Bieńko z Gimnazjum w Jarocinie
  3. Adam Tyszko z Gimnazjum w Harasiukach

Grupa III (szkoły ponadgimnazjalne):

  1. Mateusz Tomecki z Liceum Ogólnokształcącego w Nisku
  2. Bartłomiej Pęcak z Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem

Eliminacje powiatowe zaszczycił swoją obecnością Starosta Niżański Robert Bednarz, który wraz ze współorganizatorami turnieju, tj. Komendantem Powiatowym PSP w Nisku – bryg. Krzysztofem Skrzypkiem oraz Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku – dh Gabrielem Waliłko, dopingowali uczestników,oraz wręczyli dyplomy i nagrody rzeczowe.

Laureaci eliminacji powiatowych oraz pozostali uczestnicy otrzymali cenne nagrody, które sfinansowane zostały ze środków Powiatu Niżańskiego oraz Gminy i Miasta: Nisko i Rudnik nad Sanem, Gminy: Harasiuki, Jarocin, Jeżowe i Krzeszów. Uczestnicy Turnieju otrzymali m.in. wyposażenie sportowe oraz sprzęt elektroniczny.

W trakcie Turnieju uczestnikom i ich opiekunom zaprezentowano samochody i sprzęt ratowniczy znajdujący się na wyposażeniu niżańskiej komendy oraz omówiono kampanię prewencji społecznej. Grupa uczestniczyła również w zajęciach edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Zwycięzcy eliminacji powiatowych (pierwsze miejsca) z poszczególnych grup będą reprezentować Powiat Niżański w eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbędą się 19 maja 2017 roku w Krośnie.

Fot: http://www.nisko-straz.itl.pl/