Starosta Niżański Robert Bednarz, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i sugestiom zgłaszanym przez strażaków skupionych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie powiatu niżańskiego, zorganizował bezpłatne szkolenia z zakresu „Kierowania Ruchem Drogowym” dla strażaków – ochotników, którzy chcą nabyć uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.

Szkolenia, które obywały się w maju oraz czerwcu br. w Jeżowem, Nowosielcu oraz Ulanowie prowadził Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, który również zabiega o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zmniejszenie ciężkości wypadków drogowych, poprzez szkolenia i edukację różnych grup zawodowych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drogach oraz jakość i skuteczność prowadzonych działań ratunkowych.

W naszych szkoleniach uczestniczyło łącznie 68 strażaków – ochotników z terenów gmin: Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Harasiuki i Jeżowe, którzy dzięki temu nabyli praktyczne umiejętności w zakresie kierowania ruchem drogowym, co jest niewątpliwie bardzo potrzebne przy ewentualnych działaniach ratunkowych na drogach i zwiększa bezpieczeństwo.

W cyklu 4 szkoleń nie mogło zabraknąć udziału organizatora – Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza oraz Wicestarosty Adama Macha.

Szkolenia zakończą się podsumowaniem, podczas którego strażacy ochotnicy – uczestnicy szkoleń, łącznie 68 osób, otrzymają zaświadczenia (ważne na 5 lat) o ukończeniu szkolenia z zakresu „Kierowania Ruchem Drogowym”.