20 października 2016 r. niżańscy policjanci wspólne ze strażą pożarną i rudnickimi leśnikami zorganizowali i przeprowadzili Turniej Szkół Gimnazjalnych „Bezpieczeństwo i ekologia wokół nas”. Na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem uczniowie gimnazjów rozpoczęli turniejowe zmagania od napisania testu teoretycznego z zakresu wiedzy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeciwpożarowej oraz ekologicznej. Po teście rozpoczęły się dwie konkurencje praktyczne.

Turniej został zorganizowany dzięki współpracy Komendy Powiatowej Policji w Nisku, Nadleśnictwa Rudnik, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

Przedsięwzięcie posiadało szeroki aspekt edukacyjny – łączyło wiedzę z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa z ważnymi, w obecnym czasie, elementami ekologii. Wzmacniało zamiłowanie i szacunek dla przyrody i życia. Jego celem było wzbogacenie wiedzy młodzieży w przedmiocie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepisów przeciwpożarowych oraz podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i wpływu człowieka na środowisko, w którym żyje.

W turniejowych zmaganiach wzięło udział 9 gimnazjów. Zwyciężyło Gimnazjum nr 1 w Nisku, wyprzedzając Gimnazjum w Jacie i Gimnazjum w Krzeszowie. 

Cenne nagrody, puchary i statuetki dla zwycięzców i uczestników Turnieju ufundował Powiat Niżański i Gminy Powiatu Niżańskiego.

Nagrody uczestnikom Turnieju wręczali, obserwujący zmagania gimnazjalistów: Wicestarosta Niżański Adam Mach, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Jerzy Sądel, Komendant Powiatowy Policji w Nisku mł. insp. Witold Furgała, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku st. bryg. Robert Napieracz, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku bryg. Krzysztof Skrzypek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik Ireneusz Hołodniak, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu Kamil Kalinka, Kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD Marek Ożga, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz oraz Wójt Gminy Harasiuki Henryk Bździuch.

 

Galeria zdjęć