20 stycznia 2017 r. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku przez st. bryg. Roberta Napieracza, który w tym dniu zakończył służbę i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni goście, m. in. Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzej Marczenia, Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek, Kapelan Strażaków Powiatu Niżańskiego ks. Stanisław Konik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku dh Gabriel Waliłko oraz przedstawiciele wojska, policji i więziennictwa.

Starosta Niżański Robert Bednarz wręczył odchodzącemu Komendantowi okolicznościowy grawer, kierując do st. bryg. Roberta Napieracza słowa podziękowania za owocną pracę na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku oraz życzenia zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Zgromadzeni na uroczystości goście również złożyli podziękowania za trud i poświęcenie związane z wieloletnią służbą, za dobrą współpracę i rzetelną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej, którą st. bryg. mgr inż. Robert Napieracz rozpoczął w 1985 r. W 2014 r., w związku z zwolnieniem stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Nisku, decyzją Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Robert Napieracz miał powierzone pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego od dnia 25 lutego do 24 kwietnia i od dnia 25 czerwca do dnia powołania, tj. 25 sierpnia 2014 r. na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. Służbę na stanowisku Komendanta pełnił do dnia 20 stycznia 2017 r.

W związku ze zwolnieniem stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Nisku, Podkarpacki Komendant  Wojewódzki PSP powierzył bryg. mgr inż. Krzysztofowi Skrzypkowi pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku od dnia 21 stycznia 2017 r.

Fot. www.nisko-straz.itl.pl