Pod koniec kwietnia 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Nisku odbyły się eliminacje powiatowe XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ten odbywa się każdego roku i jest konkursem popularyzującym przepisy o ochronie przeciwpożarowej, kształtującym umiejętności w zakresie ratownictwa, ochrony ludności, zwierząt i środowiska naturalnego.

Adres do strony PZZK Powiatu Niżańskiego: http://pzzk.powiat-nisko.pl/