W miniony piątek, 7 lipca 2017 roku, 34 studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz jej Wydziału Zamiejscowego w Nisku, odbierało dyplom ukończenia studiów.

W dniu 21 czerwca 2017 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się podsumowanie Konkursu zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych na terenie powiatu niżańskiego, którego celem było rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Organizatorami Konkursu byli: Powiat Niżański oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie. Patronat nad nim sprawował Starosta Niżański Robert Bednarz.

W dniu 5 lipca 2017 r. w Złoczowie na Ukrainie, spotkali się uczniowie z Powiatu Złoczowskiego z Ukrainy, uczący się w niżańskim Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej, ich rodzice i delegacja z Polski, w skład której weszli Wicestarosta Niżański Adam Mach i Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej Wacław Piędel.

W dniu 10 czerwca 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudniku nad Sanem odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Kształtowanie modelu diagnozy Wczesnego Wspomagania Rozwoju jako integralnej części procesu rehabilitacyjno – rewalidacyjnego dziecka”.

W piątek 23 czerwca 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Anna Orzoł, uczestniczyli w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański, w uroczystościach zakończenia roku szkolnego 2016/2017.  

Na gimnazjalistów z gminy Jeżowe – zaproszonych na piknik – a także uczniów Zespołu Szkół w Jeżowem, w pogodny, ale wietrzny czerwcowy dzień, czekało sporo atrakcji.