SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Gimnazjalistów, Rodziców i Nauczycieli na VII Targi Edukacyjne,
które odbędą się w dniu 26 kwietnia br. w godzinach 9.00 – 12.00
w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego Nisku, Plac Wolności 2.

Uroczysta Msza Św. w Sanktuarium św. Józefa w Nisku, koncelebrowana przez księży tutejszej parafii, rozpoczęła obchody 77 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. We Mszy Św. uczestniczył m. in. Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, radni Powiatu Niżańskiego, zaproszeni gości, pracownicy Starostwa oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Rangę uroczystości podkreślała obecność pocztów sztandarowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Niżański oraz Harcerzy. 

Po Mszy Św. przedstawiciele Powiatu Niżańskiego: Starosta Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Członek Zarządu Józef Sroka i Radny Powiatu Niżańskiego Benedykt Sudoł oraz delegacje Gminy i Miasta Nisko, żołnierzy, policji, harcerstwa oraz przedstawicieli rodzin katyńskich, dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, złożyli kwiaty pod Tablicą Katyńską.

W drugim dniu obchodów 77. Rocznicy, w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku zaproszeni goście uczestniczyli w akademii przygotowanej przez nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. Wysłuchali pasjonującego wykładu dr Konrada Krzyżaka na temat ogromu zbrodni, jaka została dokonana na elicie Polskiego Narodu.

Wśród osób zabierających głos, podkreślających tragedię wydarzeń z 1940 r., znaleźli się ks. Józef Grela, Pan Mieczysław Barnat – znany niżański regionalista i pasjonat historii oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki.

Podsumowując uroczystość Starosta Niżański nagrodził zwycięzców szkolnego quizu na temat zbrodni katyńskiej. Podkreślił konieczność podtrzymywania przez młodzież pamięci o tych tragicznych wydarzeniach. Dziękując osobom przygotowującym uroczystości złożył życzenia Błogosławionych świąt Wielkiej Nocy.

Uroczystości towarzyszyła wystawa pt. „Katyń – Golgota Wschodu”, ze zbiorów Pana Bolesława Chmury oraz wystawa ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu Filia w Nisku pt. „Zbrodnia Katyńska”.

Galeria Zdjęć Facebook >>

Dobiegł końca cykl spotkań informacyjno-promocyjnych, zorganizowanych z inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza we wszystkich gminach Powiatu.

W tym roku do Konkursu palm wielkanocnych ,,Moja Palma Wielkanocna 2017’’zostało zgłoszonych 157 palm z pięciu powiatów województwa podkarpackiego oraz jedna z województwa lubelskiego. Przed Konkursem, zorganizowanym po raz XI w Bielińcu odbyło się Misterium Męki Pańskiej ,,Zaniósł na krzyż nasze grzechy’’, w którym zostały przedstawione problemy współczesnej młodzieży.

Wyniki Konkursu ,,Moja Palma Wielkanocna 2017’’:

W kategorii I od 5 do 12 lat I miejsce przypadło Aleksandrze Młynarskiej z Nowej Sarzyny, II Oliwii Paleń z Przędzela, III Aleksandrze Zarzyckiej z Tarnogóry. Organizatorzy postanowili przyznać jeszcze wyróżnienia. Wyróżnienie I stopnia otrzymał Krzysztof Tomaszewski z Bielin, II stopnia Tomasz Barwa z Kurzyny, III stopnia Wojciech Sajdak zBielin.

W kategorii II od 13 do 18 lat I miejsce zajął Wojciech Drabik z Wólki Tanewskiej, II miejsce Paulina Kruk z Rudnika nad Sanem, III miejsce Jakub Otto z Ulanowa. Wyróżnienie I stopnia otrzymała Patrycja Puskarczyk z Bielińca, II stopnia Mateusz Góreczny z Dąbrówki, III stopnia Daria Kawa z Lipin Górnych.

W kategorii III powyżej 18 lat I miejsce zajęła Maria Frączek z Kurzyny, II miejsce Beata Moskal z Majdanu Golczańskiego, III miejsce Krystyna Rogala z Nowego Kamienia. Wyróżnienie I stopnia otrzymała Zofia Oleksak z Szyperek, II stopnia Joanna Mazur ze Stróży, III stopnia Stanisława Warchoł z Przędzela.

Dodatkowo statuetkami uhonorowane zostały przez senator Janinę Sagatowską trzy osoby,  to: Maria Szot z Przędzela, Mateusz Wołoszyn z Bielińca i Hubert Mazur ze Stróży.

Tradycyjnie jak co roku na placu kościelnym stanęła palma wysokości 17 metrów.

Nagrody dla twórców palm ufundował m.in. Starosta Niżański Robert Bednarz, który uczestniczył w uroczystości i wręczał nagrody zwycięzcom Konkursu, wraz z Wicestarostą Adamem Machem, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Niżańskiego Januszem Bronkiewiczem, Burmistrzem Gminy i Miasta Ulanów Stanisławem Garbaczem i Prezesem Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec” Wacławem Piędlem.

W okresie poprzedzającym Święta Wielkiej Nocy, Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, z życzeniami wielkanocnymi, odwiedziła m. in. młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, działającego przy Katolickim Domu Kultury „Arka” w Racławicach, młodzież szkolna oraz dzieci ze Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Nisku, które obdarowały Starostę własnoręcznie wykonanymi świątecznymi kartkami i pisankami. Starosta podziękował wszystkim gościom za życzenia i miłą wizytę, życząc im zdrowych i radosnych Świąt.

Od 7 kwietnia 2017 r., stacjonujący w Nisku, 16 Tczewski Batalion Saperów ma nowego dowódcę, którym został, zgodnie z rozkazem dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Grzegorz Grobel.

Uroczystość przejęcia obowiązków odbyła się z udziałem dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich pułkownika Ryszarda Pietrasa oraz dowódców wojska, policji i straży z powiatu niżańskiego. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele władz samorządowych, w tym również Starosta Niżański Robert Bednarz, który w słowach skierowanych do nowego szefa 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku, życzył mu wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu, osobistej satysfakcji w wypełnianiu tak zaszczytnych i odpowiedzialnych obowiązków.

Nowy dowódca niżańskich saperów przejął obowiązki z rąk majora Radosława Podolskiego, który przez ostatnie miesiące pełnił obowiązki dowódcy 16 Batalionu Saperów.

Ppłk Grzegorz Grobel posiada bogate 26 – letnie doświadczenie w służbie wojskowej, którą rozpoczął w 1991 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu. Po promocji na pierwszy stopień oficerski, w 1995 roku, został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu kafarów w 12 Pułku Komunikacyjnym Ziemi Niżańskiej w Nisku, a w 1998 roku objął w nim stanowisko dowódcy kompanii budowy podpór.

W latach 2001-2003 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a następnie przez cztery lata służył w Terenowym Aparacie Mobilizacyjnym w 12 Ośrodku Przechowywania Sprzętu w Nisku. W 2007 roku, został wyznaczony do pełnienia służby w Centralnej Grupie Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Kielcach. Od maja do października 2008 roku dowodził Grupą Wsparcia CIMIC (Civil Military Cooperation) w ramach III zmiany PKW Afganistan, a po powrocie wyznaczony został do Polskiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej.

W 2010 roku objął stanowisko specjalisty w Szefostwie Inżynierii Wojskowej w Warszawie, zaś w latach 2013 – 2016, pełnił służbę w Oddziale Inżynierii Eurokorpusu w Strasburgu. Przed powrotem do Niska przez rok kierował sekcją szkolenia w Zespole Rozminowania w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

Fot.: http://16bsap.nisko.wp.mil.pl