Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Od 26 lutego 2018 roku, grupa 24 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku roku odbywa praktyki zawodowe w Berlinie i Scheuditz w ramach projektu „Europejskie praktyki – praca, nauka i doświadczenie”, Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) w Powiecie Niżańskim działa przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Szkoła organizuje kursy i szkolenia zarówno dla rodziców dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół w powiecie niżańskim, jak i innych mieszkańców społeczności lokalnej.

RCEZ w Nisku zakończyło niedawno jeden z pierwszych kursów języka angielskiego, ale jednocześnie otworzyło nabór na kolejne.

Obecnie trwają: kurs języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zdziarach oraz kurs informatyczny dla początkujących i zaawansowanych, które prowadzone są w szkole przez nauczycieli RCEZ. Jedną z atrakcyjnych form szkoleń są kursy kulinarne, które dzięki odpowiedniemu zapleczu odbywają się w Świetlicy Wiejskiej przy OSP w Wólce Tanewskiej, Świetlicy Wiejskiej w Zdziarach, Wiejskim Domu Kultury w Bielińcu i Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Golczańskim.

- To nie koniec oferty, ponieważ jest duże zapotrzebowanie wśród mieszkańców na różne kierunki kształcenia. Ponownie trwa nabór na kurs językowy w szkole, a dzięki współpracy z ulanowskimi flisakami planowane są jeszcze m.in. kursy na motorowodniakanurkamówi koordynator LOWE, wicedyrektor RCEZ Andrzej Habigier.

Z analizy ankiet wynika, że kursanci są niezwykle zadowoleni z takich form kształcenia. Wśród uczestników kursów kulinarnych najczęściej pojawiają się głosy, że wiele zyskali, jeśli chodzi o wiedzę z przygotowania i dekoracji potraw oraz, że dzięki trwającym szkoleniom, rozwijają swoje umiejętności i technikę przyrządzania dań.

Przypominamy, że Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) w Powiecie Niżańskim, działający przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku skierowany jest do mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem osób z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych, z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej zasadniczym zawodowym lub średnim i policealnym zdobytym w zeszłym wieku), związanych z rolnictwem, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, podlegających formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny, będących w wieku 45+.

Dnia 19 marca 2018 r. Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 5+959 do 12+170 w m. Wólka Tanewska, Dąbrówka i Kurzyna Mała wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w km 7+426 do 8+357 w m. Dąbrówka”

Dnia 16 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz i Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1049R DK 19 – Szyperki – Jarocin w km +055 – 3+045 w m. Huta Deręgowska”.  

7 marca br. w kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie ponad 80 uczniów z całej Polski zostało nagrodzonych stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017. W gronie piątki stypendystów z województwa podkarpackiego znalazła się Katarzyna Chrapko, uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.  Uzdolniona licealistka oprócz osiągnięć edukacyjnych ma na swoim koncie liczne międzynarodowe nagrody za innowatorskie wykorzystanie myśli technicznej w medycynie.

W środę, 7 marca 2018 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, z inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.