W dniu 21 września 2017 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko, podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni prostej 3-torowej do biegów na 60 m przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku”.

Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że od dnia 22 września 2017 r. (piątek), od godz. 8ºº, zostanie zamknięty most w Kurzynie Średniej na rzece Kurzynka, w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy”.

W dniu 20 września br. w Starostwie Powiatowym w Nisku odbyło się uroczyste rozdanie nagród w Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy – Dożynki Powiatu Niżańskiego Jarocin 2017 – w kategorii Nagroda Publiczności oraz konkursie na treść komentarza umieszczonego pod wybranym wieńcem.

W siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Rzeszowie, w dniu 13 września 2017 r., Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz, podpisali z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w obecności Macieja Szymańskiego – Pełnomocnika PFRON i Małgorzaty Magdoń – Pełnomocnika PFRON, umowę na realizację projektu pn. „Budowa windy osobowej wewnętrznej i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej w Ulanowie przeznaczonego na potrzeby edukacyjne uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolono – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B.

Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku, w dniu 23 września 2017 r. (sobota), wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi.

Komisja Konkursowa na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy „Dożynki Powiatu Niżańskiego – Jarocin 2017” Kategoria – Nagroda Publiczności, po zapoznaniu się z treścią wszystkich napisanych komentarzy (z lajkami) na fanpage’u Starostwa Powiatowego w Nisku, ustaliła wyniki II etapu Konkursu.

Spośród 485 komentarzy, zgodnych z regulaminem, Komisja wybrała 5 najciekawszych, odnoszących się do tematyki konkursowej. Przy ocenie komentarzy komisja brała pod uwagę takie cechy komentarzy jak stylistyka, oryginalność oraz odniesienie do tematyki dożynkowej.

Autorom 3 komentarzy przyznano nagrody za I, II i II miejsce i dodatkowo autorom 2 przyznano wyróżnienia.

Wyniki II etapu konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w kategorii „Nagroda Publiczności” za najciekawszy komentarz przedstawiają się następująco:

I miejsce – p. Krystyna Jabłońska, Jeżowe

II miejsce – p. Małgorzata Żak, Jarocin

III miejsce – p. Tomasz Pyrz, Rudnik nad Sanem

Wyróżnienie – p. Marta Osielska, Jodłowa

Wyróżnienie – p. Stanisława Woś, Jeżowe

Nagrody ufundował Powiat Niżański i Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin.

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 20 września 2017 roku (środa) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2.

Zwycięzcom gratulujemy!