Z a p r a s z a m  na nadzwyczajną  VI Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 15.30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej V Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego Powiatu Niżańskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (V)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego
    w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
  4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

 

                                                                                                                                     Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                                     Sylwester Daśko

W dniu 12 lutego 2019 roku na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli odbyła się ceremonia pogrzebowa zmarłej w dniu 8 lutego najstarszej mieszkanki Podkarpacia i jednej z najstarszych Polek – Pani Anieli Sołtyski z Katów w gminie Jarocin w powiecie niżańskim.

Najstarsza mieszkanka Powiatu Niżańskiego i Podkarpacia 1 grudnia 2018 roku skończyła 108 lat.

Pani Aniela urodziła się 1 grudnia 1910 roku. Miała siedmioro rodzeństwa: sześciu braci i siostrę. Dochowała się trójki dzieci: syna i dwóch córek oraz doczekała się pięciu wnuków i ośmiorga prawnuków.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Niżańskiego: Wicestarosta Adam Mach i Członek Zarządu Tomasz Podpora oraz władze Gminy Jarocin.

Rodzinie zmarłej Pani Anieli Sołtyski składamy szczere kondolencje.

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna,  informują o otwarciu naboru wniosków w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019.

Zachęcamy do głosowania na Klęczące Drzewo - Polskiego kandydata w plebiscycie Europejskie Drzewo Roku 2019.

Aby zagłosować należy:

  1. Wejść na stronę -> https://www.treeoftheyear.org/Poland.
  2. Oddać głos na 2 wybrane drzewa.
  3. Podać adres e-mail.
  4. Potwierdzić głos poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail.

 

Informujemy, że głosowanie jest całkowicie darmowe i nie wymaga podawania osobistych danych.

Klon Jesionolistny z Krasnegostawu, ze względu na kształt, stał się swoistą atrakcją turystyczną, popularnym obiektem dla fotografów, a także częstym tematem dzieł plastycznych lokalnych artystów oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Dla wielu osób jest także symbolem determinacji w dążeniu do celu oraz nadziei, która nie pozwala się poddawać.

Konkurs Europejskie Drzewo Roku został zapoczątkowany w 2011 r. W finale konkursu europejskiego biorą udział zwycięzcy etapów krajowych. Kandydat z Polski wyłoniony został w plebiscycie centralnym zorganizowany przez Klub Gaja.

Wierzymy, że uda się, aby kolejny raz w historii drzewo z Polski wygrało europejską edycję tego konkursu.

14 lutego 2019 roku, w Stalowej Woli, odbyły się uroczystości upamiętniające, przypadającą w tym roku, 77 rocznicę powstania Armii Krajowej.

Z tej okazji Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) Koło Obwodu Nisko – Stalowa Wola, pod przewodnictwem Prezesa Koła Zbigniewa Markuta, zorganizowało uroczyste obchody, w których wzięło udział wiele osób, w tym przedstawiciele władz Gmin oraz Powiatów: Stalowowolskiego i Niżańskiego. Powiat Niżański reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko, zaś Gminy naszego Powiatu – Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz oraz Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Koła i odśpiewania hymnu państwowego. Następnym punktem było odczytanie uchwały Kapituły Odznaczenia Pamiątkowego „Za Zasługi dla ŚZŻAK” oraz wręczenie odznaczeń.

W dalszej części spotkania, zebrani goście wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Grupy Rekonstrukcyjnej Żołnierze Wojska Polskiego „Wrzesień 1939” Jastkowice oraz wykładu Franciszka Batorego – laureata nagrody honorowej IPN „Świadek Historii”, rodzonego brata mjr Józefa Batorego ps. „Argus”, jednego z siedmiu działaczy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, zamordowanego 1 marca w 1951 r. w więzieniu mokotowskim.

Przypomnijmy, że Armia Krajowa to największa podziemna armia okupowanej Europy, która powstała 14 lutego 1942 roku z rozkazu gen. Władysława Sikorskiego o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. W momencie maksymalnej zdolności bojowej liczyła prawie 400 tysięcy żołnierzy. Pierwszym komendantem głównym AK był gen. Stefan Rowecki ps. „Grot” (do czerwca 1943 r.), następnie gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór” (do momentu upadku Powstania Warszawskiego), a ostatnim gen. Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”, który 19 stycznia 1945 r. rozwiązał AK. Łącznie Oddziały AK dokonały ponad 110 tysięcy większych akcji zbrojno-dywersyjnych.

Zdjęcia: Aleksandra Soból www.sztafeta.pl (zdjęcia do wykorzystania tylko przez Starostwo Powiatowe w Nisku)

W 2018 roku, przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, powstała pierwsza w Powiecie Niżańskim, bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, która rozpoczęła swoją działalność 15 lutego. Wypożyczalnia mieści się w Rudniku nad Sanem na ul. Piłsudskiego 9 (budynek dawnego LO).

Powstanie wypożyczalni zrealizowano w ramach zadania pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym zadaniem i celem powstałej wypożyczalni jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla 171 osób (101 kobiet i 70 mężczyzn) z terenu powiatu niżańskiego poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, do końca grudnia 2019 r.

W ramach projektu utworzono wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania, w celu stworzenia optymalnych warunków do opieki domowej osoby niepełnosprawne i niesamodzielnej.

Poprzez utworzenie wypożyczalni, osoby z grupy docelowej mają o wiele bardziej ułatwiony dostęp do usług zdrowotnych, polegających na wypożyczeniu potrzebnego sprzętu, nauce obsługi i doradztwie w zakresie jego wykorzystania.

Sprzęt jest wypożyczany nieodpłatnie, co także przyczynia się do zwiększenia dostępności usług zdrowotnych. Realizacja projektu poprawia jakość i standard życia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Grupą docelową projektu są: osoby z niepełnosprawnością, osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz osoby niesamodzielne.

Wśród grupy docelowej są kobiety i mężczyźni, osoby o zmniejszonej sprawności fizycznej. Wszyscy uczestnicy projektu są osobami zamieszkującymi powiat niżański. Są to zarówno osoby bezrobotne, uczące się, jak i pracujące.

Na realizację powyższego zadania Powiat Niżański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dofinansowanie w wysokości 921.930,27 zł, w tym ze środków europejskich w kwocie 832.189,39 zł i ze środków dotacji celowej w kwocie 89.740,88 zł. Całkowita wartość Projektu wynosi 979.046,35 zł, w tym wkład własny Powiatu Niżańskiego to kwota 57.116,08 zł. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

W wypożyczalni można bezpłatnie wypożyczyć m.in.: sprzęt pielęgnacyjny (np. krzesła sedesowe, krzesełka pod prysznic, wózki toaletowo-prysznicowe, itp.), sprzęt rehabilitacyjny (np. łóżko elektryczne, stół rehabilitacyjny, materac rehabilitacyjny składany, pionizator statyczny, itp.) i sprzęt wspomagający (np. balkoniki, kule pachowe, wózki inwalidzkie pneumatyczne, podnośnik transportowy, itp.).

W roku 2018 z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu skorzystało 208 Beneficjentów Pomocy (K-125, M-83), wszyscy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu, natomiast z bezpłatnego transportu wypożyczanego sprzętu skorzystało 85 Beneficjentów.

Najczęściej wypożyczanym sprzętem są: łózka elektryczne, wózki inwalidzkie, podpórki czterokołowe, balkoniki, materace przeciwodleżynowe, bieżnia, podnośnik transportowy, krzesełka sedesowe i prysznicowe, które w znacznym stopniu ułatwiają funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, jak również ułatwiają obsługę nad osobą chorą jej opiekunom.

Sprzęt, który jest udostępniany w wypożyczalni został zakupiony za łączną kwotę 443.841,58 zł.

W 2017 r. zakupiono sprzęt na kwotę 348.633,13 zł min.: krzesła sedesowe, krzesełka pod prysznic, wózki toaletowo-prysznicowe, siedzisko nawannowe obrotowe, rotor do rehabilitacji kończyn górnych, piłki rehabilitacyjne, masażer ręczny, materac rehabilitacyjny składany, drabinki rehabilitacyjne przy łóżkowe, kliny rehabilitacyjne(20x15,10) (100x80x30) (30x20x16) (50x35x20) (70x60x30), rowerki stacjonarne magnetyczne, bieżnie elektryczne, stół rehabilitacyjny, fotele rehabilitacyjne, pionizator statyczny, pionizator dynamiczny, balkoniki, balkoniki dziecięce podpórki, kule łokciowe, kule pachowe, laski, trójnóg, czworonóg, poduszki przeciwodleżynowe, stoliki do lóżka, pompa zmiennociśnieniowa do materaca przeciwodleżynowego, stabilizatory, ortezy, tutory, gorsety ortopedyczne, kołnierze ortopedyczne, poduszki przeciwobrzękowe, inhalatory, glukometry, lampy na podczerwień, łózka rehabilitacyjne elektryczne, wózki inwalidzkie, pneumatyczne rurowe materace przeciwodleżynowe, podnośnik transportowy, koncentratory tleny, aparaty odwodzące kończynę górną i ssaki do oczyszczania dróg oddechowych.

W 2018 r. dodatkowo dokupiono sprzęt na kwotę: 95.208,45 zł min.: balkonik z podpaszkami, pionizator dynamiczny, wózek inwalidzki dla dziecka, orbitrek (maks. waga użytkownika do 130 kg), orbitrek (maks. waga użytkownika do 150 kg), krzesełko prysznicowe na kółkach, podpórka czterokołowa z podparciem pod łokcie typu ambona, krzesełko sedesowe, pneumatyczny materac przeciwodleżynowy, podnośnik transportowy, bieżnia, przenośny koncentrator tlenu 3 l, przenośny koncentrator tlenu 5 l, podpórka dwukołowa aluminiowa i łóżko rehabilitacyjne elektryczne.

W 2019 r. planowy jest kolejny zakup łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych na kwotę 12.891,96 zł.

- Cieszymy się, że prawidłowo zdiagnozowane oczekiwania i potrzeby osób, do których kierujemy tę formę usługi, jaką jest powstanie i funkcjonowanie pierwszej w Powiecie Niżańskim, bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, pokazały w sposób jednoznaczny, że była to trafna i dobrze podjęta inicjatywa. Ilość osób zainteresowanych wypożyczeniem sprzętu świadczy o tym, że władze Powiatu Niżańskiego a docelowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, trafnie podjęło się realizacji tego ważnego zadania – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.