W dniu 3 maja 2017 r. 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja świętowano nie tylko w Nisku, gdzie wraz z obchodami gminnymi odbyły się uroczystości powiatowe, ale również w pozostałych Gminach Powiatu Niżańskiego.

W Jeżowem, główne gminne obchody tego wielkiego, kościelnego i narodowego święta, rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym, której przewodniczył proboszcz parafii Narodzenia NMP w Jeżowem Ks. Krzysztof Pałac. Udział w niej wzięli: gość honorowy uroczystości – Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga, Starosta Niżański Robert Bednarz i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego Tomasz Kozak, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, poczty sztandarowe lokalnych szkół, OSP Jeżowe, NSZZ RI „Solidarność”, samorządowcy gminy Jeżowe, dyrektorzy i kierownicy gminnych instytucji i szkół, uczniowie i harcerze oraz bardzo licznie zgromadzeni parafianie.   

Po Mszy Świętej wszyscy zgromadzeni odnowili Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego i udali się w procesji pod Pomnik Poległych na jeżowskim cmentarzu, by tam modlić się za dusze obrońców Ojczyzny i złożyć kwiaty na ich grobach.

W Rudniku nad Sanem w uroczystych obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wziął udział Wicestarosta Niżański Adam Mach, władze Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w intencji ojczyzny w Kościele pw. Trójcy Świętej, po której zakończeniu, Chór zrzeszony przy Kole Terenowym Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem, odśpiewał pieśni religijno-patriotyczne związane ze świętem 3-Maja.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na Rynek, gdzie pod Pomnikiem-Obeliskiem złożono wieńce i wiązanki kwiatów.  

Fot.: www.rudnik.pl; www.jezowe.pl