W dniu 9 maja 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka, które rozpoczęto zawieszeniem flagi państwowej oraz złożeniem meldunku, który przyjął Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzej Marczenia.

Po uroczystym apelu, i przeglądzie pododdziałów głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Nisku bryg. Krzysztof Skrzypek, który przywitał wszystkich, licznie zgromadzonych gości i zaznaczył, że działania strażaków budzą szacunek i uznanie. Podziękował również parlamentarzystom, władzom służbowym, instytucjom, sympatykom strażaków i ludziom dobrej woli, za wpieranie i przyczynianie się do poprawy funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Podczas uroczystości wręczono strażakom odznaczenia, wyróżnienia, dyplomy i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: Krzysztof Kopacz, Piotr Kałdon i Sławomir Tomczyk.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony Michał Karbarz.

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni Mateusz Dec, Mariusz Kata, Jakub Maziarz, Krzysztof Koczot, Krzysztof Jacek i Zbigniew Pleśniarski.

Z postanowienia Ministra MSWiA  stopień kapitana otrzymał mł. kpt. Arkadiusz Bąk, stopień młodszego kapitana otrzymał mł. asp Łukasz Padowski.

Z rozkazu personalnego Komendanta Głównego Straży Pożarnej nominację na stopień aspiranta sztabowego otrzymał st.asp. Krzysztof Mazur, nominację na stopień starszego aspiranta otrzymali: asp. Stanisław Bąk, asp. Krzysztof Kopacz asp. Mariusz Zastawny.

W uroczystych obchodach Dnia Strażaka w KP PSP w Nisku uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wojska, policji, więziennictwa i inspekcji z terenu powiatu niżańskiego, inni zaproszeni goście oraz strażacy i pracownicy cywilni KP PSP w Nisku. Powiat Niżański na uroczystościach reprezentował Robert Bednarz – Starosta Niżański.

Strażackie Święto było nie tylko okazją do wręczenia strażakom odznaczeń, wyróżnień, dyplomów i awansów na wyższe stopnie służbowe, ale również do ogłoszenia wyników III edycji Konkursu Strażak Roku Powiatu Niżańskiego 2017 w kategorii „Strażak Państwowej Straży Pożarnej”. Konkurs ten jest organizowany z inicjatywy władz Powiatu Niżańskiego, celem uhonorowania strażaków za trud i pracę w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.

Kapituła konkursu dokonała wyboru i przyznała tytuł „Strażaka Roku Powiatu Niżańskiego 2017”, mł. kpt Łukaszowi Padowskiemu. Nominowanymi w tej kategorii byli: kpt. Sławomir Tomczyk, asp. Kopacz Krzysztof i mł. kpt Łukasz Padowski.

Zwycięzca oraz nominowani otrzymali nagrody i grawery ufundowane przez Starostę Niżańskiego.

Mł. kpt Łukasz Padowski pełni służbę w PSP od 2006 r., obecnie na stanowisku starszego ratownika, doraźnie pełniąc funkcję dowódcy zastępu. Jest sumienny i zdyscyplinowany. Wykazuje dużo inicjatyw w poprawę skuteczności działań, wykonując we własnym zakresie wiele udoskonaleń sprzętu ratowniczego. W trakcie akcji wykazuje się dużym profesjonalizmem i opanowaniem. Posiada predyspozycje do kierowania i dowodzenia. Wielokrotnie brał udział w wielu akcjach, wykazując się odwagą i ofiarnością. Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w kursach i szkoleniach, a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w procesie doskonalenia zawodowego strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i OSP.

Należy wspomnieć, że Kapituła konkursu przyznała również tytuł „Strażaka Roku Powiatu Niżańskiego” w kategorii „Strażak Ochotnik OSP”, który w dniu 30 kwietnia 2017 r., podczas obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w Zarzeczu, z rąk Starosty otrzymał Druh Sławomir Nawrocki z OSP w Wólce Tanewskiej.

Fot.: KP PSP Nisko