Po koniec kwietnia br., w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbyło się spotkanie przedstawicieli rolników i samorządów gminnych z terenu powiatu niżańskiego, przedstawicieli Podkarpackiej Izby Rolniczej, Wojewody Podkarpackiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, prezesami kół łowieckich działających na terenie powiatu oraz Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu. Tematem spotkania było wypracowanie form współpracy mającej na celu ograniczenie szkód w uprawach rolnych dokonywanych przez zwierzynę łowną, oraz szkód dokonywanych przez bobry.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej i Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, a uczestniczył w nim Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga.

Starosta przywitał zgromadzonych gości i wprowadził w tematykę spotkania, Pan Józef Walczak – Przewodniczący Rady Powiatowej PIR – nakreślił problemy miejscowych rolników związane ze szkodami łowieckimi. Poseł Mieczysław Miazga omówił prace toczące się obecnie w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, wyraził także chęć zapoznania się z oczekiwaniami rolników i myśliwych, co do konieczności nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Piotr Najda odniósł się do zmian, jakie mają obowiązywać w prawie łowieckim od 1 stycznia 2018 roku, a dotyczących szacowania szkód łowieckich.

W trakcie trwającej prawie trzygodzinnej ożywionej dyskusji wypracowane zostały wnioski, które przekazane zostaną właściwym organom i instytucjom państwowym.

Wnioski te to między innymi:

  • otrzymywanie przez koła łowieckie upoważnień do odstrzału bobrów z RDOŚ
    w Rzeszowie w miesiącu wrześniu (wcześniej niż dotychczas);
  • wystąpienie do RDOŚ w Lublinie w celu wydania zarządzenia dotyczącego wykonania odstrzału redukcyjnego bobrów;
  • stworzenie możliwości ubezpieczenia upraw rolnych od szkód łowieckich w firmach ubezpieczeniowych;
  • refundacja przez Państwo szkód wyrządzonych w infrastrukturze drogowej
    i urządzeniach wodnych przez bobry;
  • uproszczenie procedury zgłaszania szkód powodowanych przez zwierzynę kołom łowieckim;
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy kołami łowieckimi a rolnikami.

Spotkanie odbyło w rzeczowej atmosferze z wzajemnym poszanowaniem argumentów zgłaszanych przez rolników i myśliwych. Starosta Niżański Robert Bednarz podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i wyraził nadzieję, że wnioski wypracowane na spotkaniu zostaną uwzględnionew toczących się pracach nad zmianą ustawy Prawo łowieckie.