W niedzielę 7 maja 2017 r. strażacy z Huciska w gminie Harasiuki świętowali 90 - lecie powstania Ochotniczej Staży Pożarnej w Hucisku. Uroczystość poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Hucisku odprawiona w intencji strażaków.

Jubileusz 90 – lecia OSP w Hucisku był połączony z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka.

Ochotnicza Staż Pożarna w Hucisku od chwili powstania czynnie włączała się w nurt życia społecznego i kulturalnego. Szybka interwencja i dobre wyszkolenie bojowe jednostki uchroniły wiele domostw przed całkowitym zniszczeniem. Ponadto druhowie na przestrzeni lat brali udział w uroczystościach kościelnych, podnosząc tym samym ich rangę i narodowy charakter.

Wśród licznie przybyłych na uroczystości gości, władze Powiatu Niżańskiego reprezentował Starosta Niżański Robert Bednarz, który na ręce Prezesa OSP w Hucisku Ryszarda Struka złożył Strażakom Ochotnikom życzenia, dziękując im za ofiarność, pracę oraz wyrzeczenia, za zaszczytną służbę w walce z żywiołami i miejscowymi zagrożeniami, niejednokrotnie z narażeniem swojego życia i zdrowia. Starosta życzył Druhom Strażakom, aby wszystkie akcje przebiegały sprawnie, a ich zakończenie było zawsze szczęśliwe, zaś strażacka dewiza „Bogu na chwałę – ludziom na pożytek” była zawsze obecna w ich działalności.

Podczas uroczystości Druhom z OSP Hucisko i Huta Podgórna zostały nadane Odznaki Za Wysługę Lat w działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, które wręczył Dh Gabriel Waliłko – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP  w Nisku i Dh Henryk Bździuch – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Harasiukach – Wójt Gminy Harasiuki.

Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z Biłgoraja.

Fot.: harasiuki.pl