Powiat Niżański, już po raz drugi, realizując wnioski dyrektorów szkół, złożył wniosek do Wojewody Podkarpackiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych, w ramach programu wieloletniego Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W kwietniu 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie, działającym w imieniu Wojewody Podkarpackiego, a Powiatem Niżańskim, na mocy której, wsparcie finansowe w roku 2017 otrzymały nasze szkoły:

  • Technikum w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – 12.000 zł,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudniku nad Sanem – 2.480 zł,
  • Technikum w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem – 4.000 zł,
  • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica – 4.000 zł.

Łączna kwota środków dla naszych szkół to 22.480 zł (wysokość wsparcia uzależniona była od liczby uczniów w szkole), ponadto Powiat Niżański przekaże na to zadanie środki własne w wysokości 5.620 zł.

Dzięki temu biblioteki szkolne w/w szkół będą mogły, na łączną kwotę 28.100 zł, zakupić książki, w tym m. in. nowości wydawnicze. Niewątpliwie przyczyni się to do rozwoju zainteresowań uczniów oraz promocji i wspierania czytelnictwa wśród dzieci oraz młodzieży.