Po podpisaniu w dniu 4 lipca 2017 r. umowy na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej (budowa chodnika) Nr 1083R Groble – Krzywdy w miejscowości Krzywdy", w piątek 7 lipca nastąpiło przekazanie placu budowy.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „Feramenta” – Krzysztof Piela z Kamienia.

Inwestycja będzie polegać na budowie ciągu pieszego na odcinku 433 m za kwotę 151 991,10 zł, która pochodzi ze środków własnych Powiatu oraz środków Gminy Jeżowe.

Budowa chodnika znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Krzywdy.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania przewidywany jest na październik 2017 r.