20 lipca 2017 roku w lesie między Ciosmami a Hutą Krzeszowską, odbyły się uroczystości związane z poświęceniem krzyża oraz odsłonięciem pomnika i tablicy pamiątkowej, poświęconych Andrzejowi Kiszce ps. „Dąb” (znanemu również jako „Leszczyna” i Bogucki”), który był jednym z ostatnich żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Krzyż oraz tablica pamiątkowa, stanęły obok bunkra, w którym przez 9 lat ukrywał się Kiszka. Andrzej Kiszka zmarł 14 czerwca br., a pośmiertnie został awansowany do stopnia pułkownika.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, w której uczestniczył Starosta Niżański Robert Bednarz. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej, ks. Krzysztof Koprowski, który w homilii mówił o krzyżu, jaki przyszło nosić śp. Andrzejowi Kiszce. 

Wśród zaproszonych gości byli między innymi przedstawiciele wojewody lubelskiego, samorządowcy, kombatanci, leśnicy, harcerze oraz członkowie strzeleckiego klubu Victoria. Samorządy gminne z powiatu niżańskiego reprezentowali: Wójt Gminy Harasiuki Henryk Bździuch, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Waldemar Ślusarczyk oraz Sekretarz Gminy i Miasta Ulanów Magdalena Hasiak. Lasy Państwowe reprezentował m.in. Jan Kowal – radny Rady Powiatu Niżańskiego.

W uroczystościach uczestniczyła również rodzina Andrzeja Kiszki, w tym bratanek – Krzysztof Kiszka, radny Rady Powiatu Niżańskiego.

Uroczystości były wspólną inicjatywą trzech organizacji: Zarządu Koła Obwodu Nisko -– Stalowa Wola Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Nadleśnictwa Biłgoraj oraz Oddziału PTTK w Biłgoraju i wpisały się w ideę upamiętniania i opisania miejsc, do tej pory pomijanych, związanych z działalnością niepodległościową na terenie lasów Puszczy Solskiej.

Fot. Piotr Niemiec – Tygodnik Nadwiślański