Nadanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku było bardzo ważnym punktem tegorocznych Wojewódzkich Obchodów Święta Policji, które odbyły się 27 lipca w Nisku. Tym samym stało się bardzo ważnym i historycznym wydarzeniem nie tylko dla niżańskiej Policji, ale również dla mieszkańców powiatu niżańskiego.

Inicjatorami ufundowania sztandaru jest Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku, pod przewodnictwem Roberta Bednarza – Starosty Niżańskiego. Komitet Fundacji Sztandaru całą swoją pracę skupił na ufundowaniu i nadaniu sztandaru. W skład Komitetu weszli Wójtowie Gmin i Burmistrzowie Gmin i Miast z powiatu niżańskiego.

Sztandar został poświęcony przez ks. dr Krzysztofa Nitkiewicza – Biskupa Sandomierskiego.

Zgodnie z policyjnym ceremoniałem, przekazanie sztandaru poprzedziło symboliczne wbicie gwoździ w drzewce sztandaru oraz wpisy do księgi pamiątkowej.

Sztandar dla niżańskiej jednostki przekazał Starosta Niżański Robert Bednarz na ręce I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka, który w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył sztandar Komendantowi Powiatowemu Policji w Nisku mł. insp. Januszowi Śniosowi.

Z okazji Aktu Ufundowania Sztandaru oraz uroczystego przekazania go Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, Starosta Niżański w imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku, złożył serdeczne życzenia i wyrazy uznania wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym niżańskiej Policji. Podziękował również policjantom za ich codzienną ofiarność i poświęcenie.

- Idea nadania sztandaru jest wyrazem uznania za trud i wysiłek, jaki policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nisku pełnią każdego dnia. To wysoce odpowiedzialna służba, która znacząco wpływa na rzecz bezpieczeństwa i dobra nas wszystkich - powiedział Starosta Robert Bednarz

Słowa podziękowań skierował również do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, za przychylność oraz wyrażenie zgody na nadanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku oraz do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nadinspektora dr Krzysztofa Pobuty, za przychylność i wsparcie w organizacji uroczystości.

Starosta złożył również serdeczne podziękowania członkom Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku, w skład którego weszli m.in. Wójtowie i Burmistrzowie gmin naszego Powiatu, a także podziękował wszystkim, którzy włączyli się w organizację święta i wsparli działania Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

- Życzę, aby pod nadanym dzisiaj Komendzie Powiatowej Policji w Nisku sztandarem, kolejne pokolenia policjantów kształtowały swoje patriotyczne postawy i swoją służbą zapewniały bezpieczeństwo mieszkańcom Ziemi Niżańskiej  – powiedział Starosta.

Nadanie sztandaru KPP w Nisku jest wyrazem społecznego uznania za rzetelną, odpowiedzialną i ofiarną służbę funkcjonariuszy Policji, na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców całego Powiatu Niżańskiego. To wielkie wyróżnienie, powód do dumy, mobilizacja do jeszcze lepszej pracy, ale także symbol więzi ze społeczeństwem naszego Powiatu.

 >>GALERIA ZDJĘĆ<<