28 sierpnia 2017 r. na terenie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się spotkanie w sprawie zadań inwestycyjnych, które są i będą realizowane na terenie szkół prowadzonych przez Powiat Niżański.

W spotkaniu uczestniczyli: Wiceminister Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski, Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Niżański Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Wacław Piędel.

Swoje działania rozpocząłem w Stalowej Woli, gdzie ze środków Ministerstwa będzie budowane Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej. Niedawno podpisywałem także umowę na dofinansowanie rozbudowy hali sportowej w Gimnazjum. Koszt tej inwestycji tej inwestycji wyniesie 3 mln zł, a dofinansowanie to 1 mln zł. Teraz jesteśmy się w Nisku, mieście bardzo bliskim Stalowej Woli. Ta ziemia jest także mi bardzo bliska. Środki te są kierowane nie tylko z sympatii do Podkarpacia, ale również z tego powodu, że wnioski o dofinansowanie są bardzo dobrze napisane - wyjaśniał Minister Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski.

W czasie spotkania podpisane zostały dwie umowy na realizację zadań: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni prostej 3-torowej do biegów na 60 m przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku” i „Budowa boiska wielofunkcyjnego i renowacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Wólce Tanewskiej”.

Pierwsza inwestycja będzie realizowana przez Powiat Niżański w dwóch etapach. Pierwszy etap rozpocznie się jeszcze w 2017 roku i będzie dotyczył robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę, robót ziemnych, robót w zakresie usuwania gleby, podbudowy pod płytę boiska i bieżni, drenaż francuski, ogrodzenie boiska i nawierzchnię z kostki betonowej. Z kolei w 2018 roku wykonana zostanie nawierzchnia boiska wraz z malowaniem linii boiska. Prowadzone będą roboty ziemne dla osadzenia elementów wyposażenia boisk, elementy wyposażenia boiska do: piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa. Powstaną także trybuny dwurzędowe z siedziskami i elementy małej architektury. Przeprowadzone będą roboty budowlane w zakresie elektryki. Planowany koszt tej inwestycji wynosi 1 068 061 zł. W ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, Powiat Niżański otrzyma z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie na to zadanie, w wysokości 506 900 zł.

- W ramach tego przedsięwzięcia inwestycyjnego powstanie boisko wielofunkcyjne, na które składać się będzie kilka boisk i bieżnia 3-torowa, która myślę, że będzie wspaniałym uzupełnieniem tego obiektu sportowego. Boisko będzie ogrodzone. Będą również trybuny, które będą służyć organizacji różnych zawodów sportowych. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Nisku i powiecie niżańskim. Obiekt będzie ogólnodostępny dla społeczności niżańskiej, co umożliwi spędzanie w aktywny sposób wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia oraz integrację całych rodzin – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz.

Umowę w sprawie realizacji zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni prostej 3-torowej do biegów na 60 m przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku” podpisali Wiceminister Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski i Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach.

Zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego i renowacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Wólce Tanewskiej” realizowane będzie przez Gminę i Miasto Ulanów. Dzięki temu zadaniu przeprowadzona zostanie budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 17 x 26 m w Dąbrówce, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 17 x 26 m w Wólce Tanewskiej oraz siłowni plenerowej w Wólce Tanewskiej. Przeprowadzona będzie także renowacja nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego i wymianie ulegnie istniejące pokrycie dachowe na istniejącym magazynku sprzętu sportowego. Koszt tej inwestycji to 607 911 zł. Gmina na to  zadanie otrzyma środki w wysokości 303.900 zł.

Umowę w sprawie realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego i renowacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Wólce Tanewskiej” podpisali Wiceminister Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski i Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz.

Należy również zaznaczyć, że w RCEZ w Nisku trwają prace związane z realizacją zadania w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku szkoły. Prace te zakończą się w miesiącu październiku 2017 r.

Do października potrwają również prace związane z przebudową nawierzchni placu przy RCEZ, gdzie ich zakres obejmuje, m.in.: wykonanie powierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie oświetlenia terenu z okablowaniem, ustawienie studzienek kanalizacyjnych oraz montaż bramy wjazdowej z furtką.

GALERIA ZDJĘĆ