Odcinek ul. PCK i ul. Rzeszowskiej w Nisku zmienia swój wizerunek. Na placu trwającej od maja budowy widać znaczące postępy. Trwają roboty rozbiórkowe przy chodniku po prawej stronie na całej długości drogi oraz rozpoczęto przebudowę kanalizacji deszczowej. Na ukończeniu są prace przy przebudowie chodnika od ul. Wolności do ul. Polnej – strona lewa. 

Przypomnijmy, że Wykonawcą inwestycji jest KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A.  z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

Przebudowa obejmie blisko 700 mb drogi powiatowej Nr 1056R. Koszt inwestycji wyniesie 1 148 795,03 zł, z czego 50% kosztów kwalifikowanych zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Pozostała kwota to środki własne Powiatu oraz Gminy i Miasta Nisko.

Celem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawa stanu drogi poprzez wykonanie przebudowy nawierzchni i wykonanie ciągu pieszo-rowerowego. Dodatkowo zostaną przebudowane zjazdy i poprawiona kanalizacja deszczowa.

Na dzień dzisiejszy roboty wykonywane są terminowo i nic nie wskazuje na to, aby termin ich zakończenia uległ zmianie, a więc końcem października mieszkańcy Niska i inni uczestnicy ruchu, będą mogli jeździć nowo przebudowaną drogą.