W siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Rzeszowie, w dniu 13 września 2017 r., Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz, podpisali z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w obecności Macieja Szymańskiego – Pełnomocnika PFRON i Małgorzaty Magdoń – Pełnomocnika PFRON, umowę na realizację projektu pn. „Budowa windy osobowej wewnętrznej i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej w Ulanowie przeznaczonego na potrzeby edukacyjne uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolono – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B.

Łączna wartość kosztorysowa projektu wynosi 300 010,89 zł, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniesie do 50,00% sumy poniesionych kosztów projektu.

Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest do końca 2017 r.

- Budowa windy osobowej i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwi swobodne przemieszczanie się uczniów z niepełnosprawnością na terenie całego obiektu SOSW w Ulanowie oraz przyczyni się do równego ich funkcjonowania w środowisku szkolnym i społecznym – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.