W dniu 21 września 2017 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko, podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni prostej 3-torowej do biegów na 60 m przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku”.

Wykonawcą robót jest Eugeniusz Drabik – Usługi Remontowo – Budowlane z Jeżowego.   

Przebudowane boisko wielofunkcyjne będzie wyposażone m.in. w kompleks boisk o nawierzchni poliuretanowej (boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki), w kort tenisowy wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz bieżnię prostą 3-torową do biegów na 60 m.

W/w inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach, na przełomie roku 2017 – 2018. Całkowity jej koszt po postępowaniu przetargowym wynosi 880 837,85 zł, z czego połowa to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017.

Realizacja I etapu rozpocznie się jeszcze w 2017 roku i będzie dotyczyła robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę, robót ziemnych, robót w zakresie usuwania gleby, podbudowy pod płytę boiska i bieżni, drenaż francuski, ogrodzenia boiska oraz nawierzchni z kostki betonowej. Zakończenie tych prac przewidywane jest na koniec października 2017 roku.

Z kolei w 2018 roku, wykonana zostanie nawierzchnia boiska wraz z malowaniem linii. Wykonane zostaną roboty ziemne dla osadzenia elementów wyposażenia boisk do: piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa. Powstaną także trybuny dwurzędowe z siedziskami i elementy małej architektury. Przeprowadzone będą roboty budowlane w zakresie elektryki. Zakończenie II etapu prac planowane jest na początek czerwca 2018 roku.

- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy RCEZ w Nisku pozwoli na propagowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym oraz poza nim. Przyczyni się również do popularyzowania kultury zdrowotnej i fizycznej wśród mieszkańców powiatu niżańskiego, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.