W dniu 22 września br. w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, obchodzono uroczyście 105-lecie istnienia szkoły.

W uroczystości uczestniczyli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nisku Jerzy Stelmach, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego Marek Urban, Radny Rady Powiatu Niżańskiego Sławomir Czwal, Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Powiatu Anna Orzoł oraz nauczyciele, uczniowie, absolwenci i licznie zebrani zaproszeni goście.

Uroczystości rozpoczęto wprowadzeniem sztandarów i odśpiewaniem przez wszystkich obecnych Hymnu Państwowego. Następnie dr Konrad Krzyżak przedstawił rys historyczny dotyczący wydarzeń związanych z Liceum Ogólnokształcącym w Nisku.

Po tej niezwykle ciekawej i bardzo pouczającej części historycznej, głos zabrał Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nisku Jerzy Stelmach, który w swoim przemówieniu podkreślił, jak wygląda dzisiejsza szkoła, co udało się osiągnąć wspólnymi wysiłkami nauczycieli, rodziców i uczniów oraz nakreślił, jakie będą dalsze działania podejmowane przez całą społeczność szkolną.

Po przemówieniu Dyrektora głos zabrał Starosta Niżański Robert Bednarz, który złożył serdeczne życzenia i podziękowania dla całego grona pedagogicznego, wszystkich absolwentów Liceum, całej społeczności szkolnej oraz wszystkich osób związanych z długoletnimi, niezwykle pomyślnymi latami działalności szkoły. Starosta podkreślił, jak ważną rolę odgrywa szkolnictwo ogólnokształcące na terenie Powiatu Niżańskiego oraz zadeklarował dalszą pomyślną współpracę w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.

Kolejnym ważnym punktem obchodów była krótka, ale wyjątkowo interesująca historia ryngrafu hetmańskiego, wygłoszona przez Mieczysława Biernata, regionalistę i jednocześnie absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.

Po tej niebywałej dawce wiedzy, nastąpiło wręczenie przez Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego Marka Urbana Ryngrafu Hetmańskiego dla najlepszego absolwenta w roku szkolnym 2016/2017, którym została Izabela Oleksak, za jej wyjątkowe wyniki w nauce oraz osiągnięcia na arenie regionalnej i ogólnopolskiej.

Po tym wzniosłym wydarzeniu odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Później odbyły się spotkania klasowe. Wszyscy uczestnicy obchodów 105-lecia byli zachwyceni organizacją i oprawą obchodów, natomiast organizatorzy zapowiedzieli, że równie atrakcyjnie obchodzone będą kolejne jubileusze szkoły.

- Jubileusz 105-lecia Liceum to dla nas wszystkich ważne wydarzenie. Przez ten wieloletni okres funkcjonowania szkoły udało się wypracować wiele dobrego dla edukacji ogólnokształcącej w Powiecie Niżańskim. Słowa pochwały należą się tutaj Dyrektorowi Liceum Panu Jerzemu Stelmachowi oraz całej obecnej i byłej kadrze pedagogicznej. Dzięki takiej wzorowej postawie, na dzień dzisiejszy nie boimy się o naszych absolwentów, którzy udowadniają, że nauka zdobyta w Liceum przekłada się na wysokie wyniki matur oraz owocuje na późniejszym etapie kształcenia – podsumował Starosta Niżański Robert Bednarz.  

Fot. Kamila Brzezińska www.sztafeta.pl (zdjęcia do wykorzystania tylko przez Starostwo Powiatowe w Nisku)