141 żołnierzy 32. Batalionu Lekkiej Piechoty, wchodzącego w skład 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego, w sobotę, 23 września 2017, na Placu Wolności w Nisku, złożyło uroczystą przysięgę na sztandar. Słowa przysięgi wypowiedzieli żołnierze z powiatów stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, tarnobrzeskiego i kolbuszowskiego. 

Uroczystą przysięgę poprzedziła Msza św. w kościele pw. św. Józefa w Nisku pod przewodnictwem ks. ppłk. Szczepana Madonia, kapelana wojskowego.

W tej wyjątkowej chwili żołnierzom towarzyszył dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła, który odczytał list, skierowany do nowo zaprzysiężonych żołnierzy WOT, przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. Szef MON dziękował żołnierzom za ich aktywne uczestniczenie w życiu regionu.

W uroczystościach uczestniczył Starosta Niżański Robert Bednarz, oraz wielu zaproszonych gości, rodziny żołnierzy i licznie zgromadzeni mieszkańcy Niska. 

Starosta w swoim wystąpieniu powiedział m. in.: - Cieszymy się, że na terenie naszego Powiatu powstał i będzie funkcjonował Batalion Obrony Terytorialnej. Mając świadomość jego ważności, w ramach współpracy, będziemy wspierać jego funkcjonowanie. Powstanie Batalionu to rozwój nie tylko Garnizonu Nisko. To także rozwój Miasta i Gminy Nisko oraz Powiatu Niżańskiego. A dla uczniów powstałej w tym roku klasy mundurowej, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, to szansa na rozwój, kontynuowanie swoich pasji i realizowania się w służbie dla Ojczyzny.

W imieniu władz samorządowych Powiatu Niżańskiego, własnym i całej społeczności niżańskiej życzę Wam żołnierze, abyście swoją trudną, ale i zaszczytną służbę dla naszej Ojczyzny wypełniali z godnością i honorem. Życzę również, aby była ona dla Was powodem do satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku.

W dniu 23 września przysięgi złożyło w sumie ok. 900 żołnierzy WOT. Uroczystości odbyły się w trzech województwach. Oprócz podkarpackiego, także w lubelskim i podlaskim. Na Podkarpaciu ślubowało 450 żołnierzy, w tym ponad 70 kobiet.

Obecnie w WOT służbę pełni ponad 5 tys. żołnierzy, w tym ponad 1000 żołnierzy zawodowych. Docelowa liczba żołnierzy wyniesie około 53 tys., a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Misją żołnierzy WOT, jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności zarówno w czasie pokoju, kiedy będą przeciwdziałać klęskom żywiołowym i zwalczać ich skutki czy prowadzić akcje ratownicze w przypadku sytuacji kryzysowych, ale również podczas wojny, kiedy zadaniem żołnierzy, będzie wsparcie operacyjne.

Mottem Wojsk Obrony Terytorialnej, są jakże wymowne słowa: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”, oznaczające, że żołnierze w swoich małych ojczyznach, nie tylko reprezentantami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ale również gwarantem obrony swoich lokalnych społeczności.

Fot.: Agnieszka Kopacz www.sztafeta.pl (Zdjęcia do wykorzystania tylko przez Starostwo Powiatowe w Nisku)