Dnia 26 września 2017 r., w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny – Rudnik w km 3+472 – 3+717 w miejscowości Rudnik nad Sanem”.

Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm: Lider – PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika oraz Partner – PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

Koszt inwestycji wyniesie 191 774,76 zł, z czego 80% to dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

W ramach zadania przebudowane zostanie 0,245 km drogi, co znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy wszystkich uczestników ruchu.

Jeśli prace pójdą zgodnie z planem to przebudowany odcinek drogi zostanie oddany do użytku już początkiem listopada br.

Tego samego dnia na w/w zadanie został przekazany plac budowy.