Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku – Filia Biblioteczna w Nowosielcu i Stowarzyszenie „Mieszkańcy z Pasją”, w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Nowosielcu, zrealizowali projekt „Huta Młodych Artystów”. Honorowym patronatem objął to wydarzenie Starosta Niżański Robert Bednarz i Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek.

Celem projektu było rozwijanie uzdolnień artystycznych i pobudzanie do kreatywnego działania dzieci oraz podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli i rodziców na temat wychowania sztuka i literaturą, poprzez prowadzenie cyklicznych warsztatów.

Warsztaty plastyczne prowadzone były przez Paulinę Czarnecką z Warszawy, nauczyciela – Alicję Koćmirską oraz członków „Stowarzyszenia Mieszkańcy z Pasją”. Warsztaty literackie prowadziła Anna Banach – Kierownik Biblioteki Pedagogicznej  w Tarnobrzegu Filia w Nisku i Joanna Gorczyca – nauczyciel tutejszej szkoły, zaś warsztaty teatralne prowadzili: Maciej Niedbał – aktor Teatru „Gabi” i nauczyciel – Małgorzata Flis.

Wszystkie te warsztaty realizowane były cyklicznie od 4 września do 12 października 2017 roku i zakończone zostały przedstawieniem teatralnym, połączonym z wernisażem prac plastycznych uczestników zajęć warsztatowych „Huty Młodych Artystów” oraz wystawą artystyczną lokalnych twórców i rękodzielników z powiatu niżańskiego.

Celem imprezy była popularyzacja twórczości literackiej i artystycznej. Zorganizowane przedsięwzięcie było imprezą otwartą, na którą zaproszono wszystkich mieszkańców z powiatu, zainteresowanych kulturą i sztuką. Na spotkanie przybyli również zaproszeni goście, m.in.: Robert Bednarz – Starosta Niżański, Teresa Sułkowska - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Józef Sroka – Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego, Radny Rady Powiatu Niżańskiego Benedykt Sudoł, ks. kan. Kazimierz Partyka, rodzice, uczniowie i licznie zebrani mieszkańcy powiatu.

Na scenie zaprezentowali się uczestnicy projektu „Huta Młodych Artystów”, oraz grupa literacka ze Stowarzyszenia „Witryna”: Elżbieta Kiszko i Tadeusz Brak, artyści z powiatu niżańskiego: malarze z Jeżowego – Dorota Trela, Małgorzata Piskor, Aleksandra Krawiec i Anna Ulewicz, rzeźbiarze: Stanisław Pałka z Zarzecza oraz Waldemar Zając z Jeżowego, haft i wyszywanie zaprezentowały: Grażyna Jania i Małgorzata Rurak z Nowosielca, rękodzielnicy: Kozak Beata, Marta Członka z Nowosielca i Ewa Chamot z Kończyc, oraz pasjonatka fotografii Beata Komsa z Nowosielca i akordeonista Jakub Grabiec z Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Jeżowem pod kierunkiem dyrektora Marka Nowaka. Ponadto na scenie wystąpili uczniowie tutejszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli: Alicji Koćmirskiej, Anny Stec, Małgorzaty Krawiec, Joanny Gorczycy.

Imprezie towarzyszyły: zabawy, zjeżdżalnia dla dzieci, pokaz szybkich fryzur Marcelina Bednarz, stoisko promujące literaturę – Anna Banach Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu  Filia w Nisku.

Wśród przybyłych gości zostały rozlosowane po 3 nagrody ufundowane przez Powiat Niżański, Gminę i Miasto Nisko oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Nisku. Nagrody otrzymali: Ewa Jaskot, Natalia Rurak, Tomasz Ptak, Monika Niedziałek, Dominika Krawiec, Beata Kozak i Justyna Iskra.

Spotkanie zakończyła Anna Cichocka Dyrektor szkoły, dziękując wszystkim za udział i wkład włożony w przygotowanie i realizację tego wydarzenia oraz wręczając dyplomy i upominki.

Zadanie realizowane było w ramach projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa, dofinansowanego za środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018. Regionalnym operatorem programu było Centrum Kulturalne w Przemyślu. Koordynatorem projektu była Anna Ulewicz.

Autor tekstu: Koordynator projektu - Anna Ulewicz