13 października 2017 roku na terenie Garnizonu Nisko swoje święto obchodził 3. Batalion Inżynieryjny. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej. Po niej odbył się uroczysty apel oraz wręczenie nagród i wyróżnień. Pamiątkowe medale przyznano w tym roku Staroście Niżańskiemu Robertowi Bednarzowi, Staroście Stalowowolskiemu Januszowi Zarzecznemu oraz Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko Julianowi Ozimkowi.

Na placu w Garnizonie Nisko oprócz pododdziałów 3. Batalionu Inżynieryjnego i stacjonujących w Garnizonie 16 Batalionu Saperów i 3 Kompanii Regulacji Ruchu licznie przybyli zaproszeni goście i mieszkańcy Niska. Powiat Niżański reprezentował Adam Mach – Wicestarosta Niżański. Święto zwieńczyła uroczysta defilada wojskowa.

3 Batalion Inżynieryjny został sformowany na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej w 2010 roku na bazie 3. Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego i 12 Ośrodka Przechowywania Sprzętu w Nisku. Jest wyspecjalizowany w zadaniach inżynieryjnych polegających na urządzaniu przepraw mostowych przy użyciu mostów przenośnych, zadań rozpoznawczych polegających na sprawdzaniu stanu technicznego dróg, obiektów komunikacyjnych, przepraw, zapór. Jego dowódcą jest ppłk Zbigniew Drożdżewski.

Fot.: nizanskie.info i Zdzisław Surowaniec