16 października 2017 r. w Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Tanewskiej, oddano do użytku nowowybudowane obiekty: halę sportową i boisko wielofunkcyjne. Nowa hala zajmuje powierzchnię o wymiarach 12 na 24 metry, a koszt jej budowy wyniósł blisko 900 tys. zł. Na realizację tej inwestycji Gmina Ulanów otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości prawie 680 tys. zł. Oddane do użytku nowe boisko wielofunkcyjne oraz takie samo, wybudowane przy szkole w Dąbrówce (gm. Ulanów), kosztowały ponad 500 tys. zł i na nie również Gmina pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie ok. 260 tys. zł.

Ponadto w budynku szkoły przeprowadzono termomodernizację, obejmującą docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej, zmianę źródła oświetlenia oraz opraw. Realizacja tego zadania zamknęła się kwotą ponad 300 tys. zł, z czego ponad 250 tys. zł stanowiły środki pochodzące z dotacji z RPO WP.

W tym uroczystym dniu szkoła zyskała również patrona, którym został Kazimierz Rup, nauczyciel tajnego nauczania i budowniczy podstawówki.

Na zaproszenie dyrekcji szkoły oraz władz Gminy odpowiedziało wielu gości, w tym Wiceminister Sportu Jarosław Stawiarski, Posłowie na Sejm RP Rafał Weber i Mieczysław Miazga a także Starosta Niżański Robert Bednarz i Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Karol Wołoszyn. Obecni byli również Burmistrz Stanisław Garbacz, Sekretarz Gminy Magdalena Hasiak, radni Gminy Ulanów, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych i mieszkańcy.  Przybyli też żyjący krewni Kazimierza Rupa, którzy podczas uroczystości, odsłonili tablicę na frontonie placówki.

Fot. Agnieszka Kopacz www.sztafeta.pl (Zdjęcia do wykorzystania tylko przez Powiat Niżański).